Presentació

El Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona és un servei educatiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que ofereix la possibilitat de fer estades (de 2 a 5 dies) o sortides d’un dia, a la nostra ciutat i comarca, a l’alumnat dels centres docents.  Facilita als nois i a les noies la descoberta i l’estudi d’un medi urbà, centrat en aquesta històrica població i el seu territori, mitjançant propostes de treball interdisciplinar, que ajuden a comprendre la ciutat a partir del coneixement i de la valoració de tots els elements que la configuren i que conformen la seva realitat actual.

Les activitats d’aquest Camp d’Aprenentatge van adreçades als alumnes de centres docents d’edats compreses entre els 4 i els 20 anys.

Us recordem que s’ha de fer una inscripció per a cadascuna de les activitats que voleu realitzar i per a cada grup-classe.

.

.

Objectius del nostre CdA

 • Posar a l’abast dels centres els mitjans didàctics necessaris per al coneixement i la comprensió de les restes d’una ciutat que canvia i evoluciona al llarg del temps.
 • Fer conèixer als alumnes la necessitat de les relacions i la interdependència de la ciutat amb el nostre territori.
 • Conèixer i comprendre l’estructura urbana d’una ciutat.
 • Potenciar el treball de camp com una eina didàctica bàsica per al coneixement de l’entorn.
 • Sensibilitzar als estudiants vers la necessitat de conèixer, respectar i estimar el medi que ens envolta.
 • Posar els nois/es en contacte amb el medi físic, econòmic, industrial i social de la ciutat i el seu camp d’influència.
 • Procurar que els alumnes desenvolupin tècniques d’investigació i de treball científic.

 

Professionals

 • El curs 2021-2022 el CdA compta amb 4 docents:
  • Marta Panadès Manresa, directora del servei, mestra de primària i llicenciada en Psicologia.
  • Montserrat Cebrián Sabat, mestre d’educació primària i llicenciat en Filologia Catalana.
  • Laia Torrealba i Gas, llicenciada en Geografia. Postgrau en Anàlisi i intervenció ambiental i social.
  • Marc Gili Gasol, llicenciat en Història. Màster en Història Contemporània i Màster en Gèstió Cultural.

Us deixem l’enllaç de la pàgina web del Departament d’Ensenyament on hi trobareu tota la informació sobre els Camps d’Aprenentatge

 Camps d’Aprenentatge, Departament d’Ensenyamment