Presentació

El Camp d’Aprenentatge de la ciuexample of an introduction paragraphtat de Tarragona és un servei educatiu del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya que ofereix la possibilitat de fer estades (de 2 a 5 dies) o sortides d’un dia, a la nostra ciutat i comarca, a l’alumnat dels centres their eyes were watching god thesisdocents.  Facilita als nois i a les noies la descoberta i l’estudi d’un medi urbà, centrat en aquesta històrica població i en el seu territori, mitjançant propostes de treball interdisciplinar, que ajuden a comprendre la ciutat a partir del coneixement i de la valoració de tots els elements que la configuren i que conformen la seva realitat actual.

Les activitats d’aquest Camp d’Aprenentatge van adreçades als alumnes de centres docents d’edats compreses entre els 4 i els 20 anys.

Us recordem que s’ha de fer una inscripció per a cadascuna de les activitats que voleu realitzar i per a cada grup-classe.

.

.

Objectius del nostre CdA

 • Posar a l’abast dels centres els mitjans didàctics necessaris per al coneixement i la comprensió de les restes d’una ciutat que canvia i evoluciona al llarg del temps.
 • Fer conèixer als alumnes la necessitat de les relacions i la interdependència de la ciutat amb el nostre territori.
 • Conèixer i comprendre l’estructura urbana d’una ciutat.
 • Potenciar el treball de camp com una eina didàctica bàsica per al coneixement de l’entorn.
 • Sensibilitzar als estudiants vers la necessitat de conèixer, respectar i estimar el medi que ens envolta.
 • Posar els nois/es en contacte amb el medi físic, econòmic, industrial i social de la ciutat i el seu camp d’influència.
 • Procurar que els alumnes desenvolupin tècniques d’investigació i de treball científic.

 

Professionals

 • Durant el curs 2016-2017 el CdA compta amb 4 professors/es:
  • Marta Panades Manresa, directora del servei, mestra de primària i llicenciada en Psicologia.
  • Marta Segura Pont, mestre d’educació primària i llicenciat en Geografia i Historia.
  • Montserrat Cebrián Sabat, mestre d’educació primària i llicenciat en Filologia Catalana.
  • Laia Torrealba i Gas, llicenciada en Geografia.

Us deixem l’enllaç de la pàgina web del Departament d’Ensenyament on hi trobareu tota la informació sobre els Camps d’Aprenentatge

 Camps d’Aprenentatge, Departament d’Ensenyamment