Jan 30 2009

L’estudi detallat dels principals monuments de Tàrraco i la seva aplicació didàctica

(9 a 14 de febrer)

L’Institut Català d’Arqueologia Clàssica i el Camp d’Aprenentatge de la ciutat de Tarragona, aquest curs de 30 hores, que l’impartiran investigadors de l’ICAC i els professors del CdA de la ciutat de Tarragona.
El curs gira entorn d’un contingut temàtic específic i s’articula a partir d’una presentació introductòria, a càrrec de la senyora Isabel Rodà, directora de l’ICAC, seguida d’unes sessions de treball que presenten informacions sobre els principals monuments de Tàrraco i les intervencions arqueològiques que han patit al llarg del temps a més de l’aplicació didàctica d’aquests coneixements.
El curs s’adreça a tots els professors/es i directors/es dels centres d’Educació Primària i Secundària interessats en temes arqueològics i didàctics, per bé que també estan oberts als estudiants de Ciències de l’Educació i al públic en general.

Dilluns 9 de febrer: 18 a 19,30 h La ciutat de Tàrraco. Lectura general, Dra Isabel Rdà, directora de l’ICAC.19,40 a 21h Aplicació didàctica: Les ciutats en el món romà, professorat del CdA

Dimarts 10 de febrer: 18 a 19,30 h Pedreres, aqüeductes i serveis públics, Dra Anna Gutiérrez de l’ICAC. 19,40 a 21 h Experiències didàctiques d’educació primària i secundària entorn de L’aqüeducte i les muralles, professorat del CdA.

Dimecres 11 de febrer: 18 a 19,30 h Els espais i edificis públics, Dr Josep M Macias, de l’ICAC. 19,40 a 21h Presentació del material didàctic d’aquests espais, professorat del CdA.

Dijous 12 de febrer: 18 a 19,30 h El territori i les vil•les de Tàrrac, Dra Marta Prevosti, de l’ICAC. 19,40 a 21 h Treball didàctic per a primària i secundària d’aquests espai, professorat del CdA.

Divendres 13 de febrer: 18 a 19,30h El món de la mort a Tàrraco, Sra. Judith Ciurana de l’ICAC.19,40 a 21 h Mostra del material didàctic de suport per al desenvolupament d’aquesta temàtica, professorat del CdA.

Dissabte 14 de febrer: 9 a 14 h Presentació general del material didàctic del CdA: A. Jiménez, N. Montardit, M. Segura, J. Tortosa i MJ Virgili

** La resta d’hores, fins a completar les 30 h assenyalades, correspondran a treballs relacionats amb el tema objecte d’aquest seminari per via telemàtica.

')}