Dec 1 2009

Memòria de la Setmana de la Ciència

Del 18 al 20 de novembre del 2009 es va dur a terme la Setmana de la Ciència, en la qual va participar el CdA juntament amb l’ICAC, en un stand amb l’exposició de material didàctic, relatiu a l’alimentació romana i la realització de tallers amb diferents centres de secundària del Tarragonès, Baix Camp, Alt Camp i el Priorat i de la URV. Així vam rebre 602 alumnes, 697 i 492, cada dia, és a dir un total de 1791 alumnes, dels quals 1493 eren de Secundària i la resta universitaris.

Els materials presentats van ser:

  1. Productes alimentaris reals i d’imitació, sistemes de conservació dels aliments, objectes de cuina, taula i rèpliques de monedes romanes.
  2. Materials didàctics per a treballar amb els alumnes: gran franel·lograf  amb una piràmide per classificar els aliments romans segons el preu, col·lecció de carpetes de franel·la (sobre els estris de cuina, el menjar a l’art, els aliments que arriben més tard a Europa, les feines agrícoles i urbanes, els àpats romans, comparativa entre els preus dels aliments actuals i dels romans), col·lecció de 15 dossiers de làmines plastificades amb els aliments romans i un  power-point sobre l’alimentació romana.