Nov 12 2012

Tallers didàctics de Santa Llúcia, a la Plaça Verdaguer

Aquest any com a novetat i a proposta de l’Omnium cultural el CdA realitzarà uns tallers oberts i gratuïts als tarragonins. Els tres tallers es faran simultàniament en un mateix espai de la Plaça Verdaguer, primer tram prop del balcó. S’ofereixen tant a les escoles com a les famílies (en horari de 17 a 20h).


Per als grups escolars, es desenvoluparan del 26 al 30 de novembre en horari de matí i tarda. Podem rebre 3 grups-classe simultàniament pel matí, en tres franges horàries i una, per la tarda. Si ho volen, els grups poden fer els tres tallers: El camí de Tàrraco a Tarragona, Tàrraco i els seus monuments, Del Tulcis a Tàrraco.

1.- El camí de Tàrraco a Tarragona

Objectius:

 • Conèixer l’evolució de la nostra ciutat
 • Difondre els edificis més emblemàtics de la nostra ciutat a l’Edat Mitjana

Espai on es realitzarà:

A la Plaça Verdaguer.

Adreçat:

Nois i noies de CS, ESO.

Alumnes que intervenen en cada taller:

Grup classe

Periodicitat:

3 torns pel matí (9 a 10,15h, 10’15 a 11,30 i d’11,30 a 12,45h)

1 per la tarda (15,15 a 16,30h)

Material didàctic emprat:

 • 3 plafons gegants de 1 x 0,7 m, emplafonats amb un plànol de la Tarragona actual.
 • 2 llenços de muralles de fusta per muntar.
 • 34 banderoles de diferents colors, per tal d’identificar els edificis religiosos, els civils, els castells, els defensius, etc
 • Metacrilat de colors per mostrar les diferents àrees d’habitatge en l’Edat Mitjana.
 • Una maqueta volumètrica de la catedral (d’1,6 x 1,2 m) per muntar
 • Un carreu i una gripia

Contingut del taller:

1. Ubicació de Tàrraco damunt d’un plànol de la Tarragona actual:

 • Col·locació de les muralles, torres, portes i portelles
 • Desfeta de Tàrraco i el seu abandó

2. Restes visigòtiques

De la Basílica a l’amfiteatre

3. Període àrab

4. Repoblació de la ciutat:

 • Detall del procés de repoblació amb la intervenció dels diferents personatges: Bisbe Oleguer, Robert d’Aguiló, Hug de Cervelló, etc
 • Col·locació del Mur Vell amb les torres i la porta d’entrada a la ciutat, de les àrees d’habitatge i dels principals edificis de l’època
 • Ampliació de les muralles amb la Muralleta i col·locació dels principals edificis: religiosos, defensius, civils, etc

5. Estudi de la catedral:en una maqueta de tres dimensions (1,2×1,6m) del:

 • Sistema constructiu.
 • Principals elements i parts que la configuren: claustre: naus, cobertes i edificis adossats, com el refetor i la sala capitular
 • Construcció de l’esglèsia: absis, presbiteri, naus, transsepte, cimbori, façana, pilars, etc

6. En petits grups, construiran una maqueta en paper del cimbori i/o de la façana i se’ls podran endur.

2.- Taller: Del Tulcis a Tàrraco

Objectius:

 • Conèixer les diferents parts i funcions de l’aqüeducte romà
 • Estudiar el procés constructiu de l’aqüeducte
 • Veure les necessitats de l’aigua

Espai on es realitzarà:

A la Plaça Verdaguer.

Adreçat:

Nens i nenes de CI, CM i CS anys.

Alumnes que intervenen en cada taller:

Màxim 25

Periodicitat:

3 torns pel matí (9 a 10,15h, 10’15 a 11,30 i d’11,30 a 12,45h)

1 per la tarda (15,15 a 16,30h)

Material didàctic emprat:.

 • Un franelograma d’1×1,6m per a representar les parts de l’aqüeducte
 • 30 peces amb velcro per construir graficament el procés de captació, conducció i distribució de l’aigua
 • Arc gegant per muntar
 • 4 jocs de construcció per muntar l’aqüeducte
 • 4 trencaclosques
 • Titelles per explicar la llegenda
 • Plafons per enllaçar
 • 4 jocs de memòria
 • 3 fitxes de treball

Contingut del taller:

 1. En gran grup:
  • S’explicarà, amb l’ajut de les peces adhesives les parts que consta l’aqüeducte: captació, conducció i distribució.
  • Els ensenyarem gràficament les parts del pilar i de l’arc
  • Estudiarem la necessitat d’aigua per a la realització de diferents activitats: lúdiques, industrials, ús de boca, etc.
  • Representarem la llegenda del pont del diable, amb l’ajut de grans titelles
 2. En petits grups:
  • Construiran un aqüeducte amb petites peces de fusta que permetrà treballar el vocabulari específic, fixar les seves parts i funcions: de suport, conducció, etc
  • § Resoldran un trencaclosques
  • § Practicaran el joc de memòria

3.- Treball individual:
Treballaran les 3 fitxes d’observació i vocabulari

3.- Tàrraco i els seus monuments

Objectius:

 • Difondre el nostre patrimoni cultural
 • Conèixer la nostra ciutat

Espai on es realitzarà:

A la Plaça Verdaguer.

Adreçat:

Nois i noies de CM, CS i ESO.

Alumnes que intervenen en cada taller:

Grup classes

Periodicitat:

3 torns pel matí (9 a 10,15h, 10’15 a 11,30 i d’11,30 a 12,45h)

1 per la tarda (15,15 a 16,30h)

Material didàctic emprat:

 • Plànol interactiu, gegant de la Tàrraco romana (gran lona impresa)
 • Noms identificatius dels principals monuments
 • Objectes i cartells que permetin retenir la funcionalitat dels monuments
 • Maqueta interactiva de l’amfiteatre
 • Maqueta de l’estructura de la muralla
 • Trencaclosques d’imatges de Tàrraco
 • Tàrraco amb la fotografia de la maqueta de Tàrraco
 • Jocs de cartes de Tàrraco
 • Làmines per retallar, pintar i muntar d’animals de l’amfiteatre
 • Retallables de 3 gladiadors

Contingut del taller:

 1. S’iniciarà amb la presentació del plànol interactiu de la Tàrraco romana i amb la ubicació dels seus principals monuments:
  1. Identificar i col·locar els noms de cadascun
  2. Parlar de la seva funcionalitat
  3. Posar objectes identificatives
 2. Estudi de la muralla i les seves parts a través d’una gran maqueta de ceràmica:
  1. Basament megalític
  2. Carreus
  3. Murs de lligament
  4. Portelles
  5. Elements defensius
 3. Estudi de l’amfiteatre amb l’ajut d’una maqueta d’1 metre de diàmetre:
  1. Parts de l’edifici
  2. Programa habitual d’un espectacle: Exhibició d’animals i doma, execucions i muneres
  3. Els gladiadors: Qui eren, d’on procedien, com es preparaven
  4. Principals tipus de gladiadors samites, retiaris i tracis
 4. Per emportar entre tota la classe
  1. Retallables

i. Gladiadors.

ii. Làmines per retallar, pintar i muntar d’animals de l’amfiteatre

iii. Quàdriques