Tarraco a l’Època Romana

L’objectiu principal d’aquest àmbit és el d’apropar als alumnes el coneixement i l’estudi de les restes de la Tàrraco romana,  mitjançant un  conjunt de visites programades i tallers sobre la vida quotidiana. El treball contempla tant les restes  monumentals (el fòrum, el pretori, el circ, l’amfiteatre, l’aqüeducte…)  com dels museus, que ajuden a la millor comprensió del llegat clàssic a la nostra ciutat i al territori que l’envolta.