66. Els jocs romans a l’escola (Bagul-escola)

(P5, CI, CM, CS i ESO)  Activitat guiada que es porta al centre escolar

Aquesta activitat consisteix en  posar a la disposició dels centres un bagul amb el material didàctic (objectual i escrit) necessari, que el propi centre vindrà a recollir al CdA i un cop utilitzat el retornarà (una setmana de préstec).

Objectius

 • Conèixer el joc infantil a l’època romana i comprovar-ne la pervivènciaen els jocs populars i tradicionals.
 • Realitzar jocs seguint unes normes inicialment desconegudes i haver d’establir l’adaptació de les condicions de joc a l’època actual.
 • Fomentar el joc cooperatiu.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i natural, educació física.
 • Ciències socials, geografia i història. Cultura clàssica, educació física, matemàtiques.

Lloc on es realitza:

 • Al centre docent.

Nivell educatiu:

 • Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària i ESO.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp a la mateixa aula i al pati.

Descripció:

 • Amb el contingut del bagul i les activitats proposades, els alumnes poden reviure la vida quotidiana romana a través del joc. Es tracta d’una proposta de treball inclosa en l’aprenentatge actiu, així, es converteixen en els protagonistes de l’activitat, tot organitzant i realitzant els jocs, que poden desenvolupar-se en petit o en gran grup. Per mitjà de les reproduccions i de la pràctica del joc, coneixeran alguns aspectes del lleure dels infants romans d’una manera motivadora i viscuda. Així s’aportaran jocs  actius, més físics, i d’altres més intel·lectuals, de taula o d’atzar.

Material:

 • L’activitat compta amb un recull de reproduccions de jocs romans que permeten la pràctica al centre docent i interrelacionar-los amb els actuals.

Durada:

 • 2 hores.

Desplaçament:

 • No n’hi ha.

Observacions:

 • Aquest material pot ser usat de manera independent o, de manera, més aconsellable, formar part de la seqüència didàctica referida al món romà i, més concretament, a la ciutat de Tàrraco. Podem emprar-lo com a treball posterior de les activitats 3. Tàrraco, la ciutat romana o 4. La ciutat romana de Tàrraco, referides a l’educació primària i secundària, respectivament.
 • Aquesta activitat té un cost de 50 euros per setmana de préstec del bagul.