1.B) Activitats autònomes

Aquestes activitats es realitzen pel professorat del centre que vulgui fer l’activitat, sota la gestió i l’assessorament del Camp d’Aprenentatge (A).