8. MNAT. Història a la vista! (A)

(CM i CS d’Educació Primària)  Activitat autònoma

S´inicia l’activitat amb la visualització de l’audiovisual que ofereix el MNAT i un breu recorregut per les sales del Museu descobrint algunes de les obres més curioses.. Tot seguit, els alumnes treballen un dels tres temes pautats (l’arquitectura, la vida quotidiana i els mosaics), sobre les peces més emblemàtiques del museu. A més hauran de localitzar una sèrie d’escultures i identificar-les.

Si envieu la sol·licitud, el CdA us facilita el material didàctic en PDF, us concerta dia i hora per realitzar la visita, us tramita la sol·licitud per a accedir-hi gratuïtament i us convoca a una trobada de coordinació per informar detalladament de les activitats a realitzar pel professorat responsable.

Objectius

 • Identificar i localitzar les peces del museu que han d’observar.
 • Donar sentit a les peces del museu i contextualitzar-les.
 • Valorar la cultura romana i la importància de la ciutat de Tàrraco.

Competències bàsiques

 • Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi.
 • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
 • Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i cultural, educació artística: visual i plàstica.

Lloc on es realitza:

 • A l’aula, amb els treballs previs i posteriors.
 • Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Nivell educatiu:

 • Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar, ara bé a partir de l’1 de maig és de pagament. Tampoc podem canviar el dia reservat, ja que sinó també s’hauria de pagar.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp.

Descripció:

 • Els alumnes es van movent per les diferents sales del museu on han de treballar, llegint les activitats i les informacions proposades en el dossier, de manera autònoma. Els àmbits fan referència a aspectes arquitectònics (els temples, els altars i els mil·liaris), musavístics (els colors i les decoracions) i de la vida quotidiana (les joguines, l’abillament i els estris). A més, han de localitzar unes escultures a partir d’unes pistes i de la silueta de l’obra.

Material:

 • Treballs previs: En el material de Tàrraco la ciutat romana hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar el monument dins el món romà.
 • Treballs de camp: Dossiers diversificats per als alumnes. El centre es baixarà els quaderns de la nostra pàgina web, els fotocopiarà i els portarà per a la visita. Recordeu dividir la classe en 3  grups diferents, ja que cada terç treballa un aspecte dels anteriors. Per tant, hem de tenir 3 models diferents de quaderns.
 • Treballs posteriors: A més de les propostes de Tàrraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries a la nostra pàgina web.

Durada:

 • 2 hores.

Observacions:

 • En treballar 3 temes diferents, aconseguim que el grup-classe es trobi repartit pel museu i no interfereixin entre ells. El material permet la seva aplicació autònoma per part del professorat interessat.
 • L’activitat és gratuïta en el cas que el centre es baixi els quaderns de la pàgina web.