11. L’aqüeducte romà de Tàrraco (A)

(CM i CS d’Educació Primària)  Activitat autònoma

És una activitat interdisciplinar on es treballen les matemàtiques, el llenguatge, la història, el dibuix, etc. La classe es dividirà en quatre grups, els quals rotatòriament estudiaran: la necessitat i l’ús de l’aigua en el món romà, la funció i el procés constructiu: prendran mesures, dibuixaran i faran còmputs sobre l’aqüeducte. Conjuntament hauran treballat la llegenda, a través d’una petita representació teatral.

Objectius

 • Entendre les funcions i el procés constructiu d’un aqüeducte.
 • Practicar senzills càlculs matemàtics.
 • Valorar el monument.

Competències bàsiques:

 • Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi.
 • Interpretar el present a partir de l’analisi dels canvis i continuitats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
 • Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en compte els factors socials i naturals que els configuren, per valorar les actuacions que els afecten.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i cultural, Coneixement del medi natural, educació artística visual i plàstica, llengua.

Lloc on es realitza:

 • A l’aula, amb els treballs previs i posteriors.
 • A l’aqüeducte.

Nivell educatiu:

 • Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp i posteriors.

Descripció:

 • Aconsellem fer l’explicació de la  llegenda del Pont del Diable i sobre la funcionalitat i la construcció de l’aqüeducte: els aparells, les eines, el cobriment, les parts d’un arc, etc., per tal que extreguin  les conclusions pertinents sobre  les funcions de l’aigua. A continuació, la classe es dividirà en tres grups que rotatòriament aniran prenent: les mesures,  fent els dibuixos sobre el monument i recorrent l’specum…

Material:

 • Treballs previs: En el material de Tàrraco la ciutat romana hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar el monument dins el món romà.
 • Treballs de camp: Dossier per a l’alumnat que us haureu de despenjar i portara a la visita  i material del professorat amb el solucionari.
 • Treballs posteriors: Teniu a la vostra disposició el Conte del pont del diable, juntament amb una proposta d’activitats i un material per al professorat amb el solucionari.A més de les propostes de Tàrraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries a la nostra pàgina web.

Durada:

 • 2 hores aproximadament. Penseu que heu de caminar com a un km fins a arribar al monument.

Desplaçament:

 • En autobús, que posarà l’escola.

Observacions:

 • Aconsellem portar la classe dividida en 3 grups per facilitar el treball i els quaderns fotocopiats, estrets dels PDFs que estan a la nostra pàgina web, a l’apartat de Publicacions.
 • En haver donat l’Ajuntament una concessió a una empresa privada, actualment s’ha de pagar per accedir-hi.