6. Les muralles (A)

(CM, CS d’Educació Primària) Activitat autònoma

L’observació de les restes de la muralla i l’elaboració del dossier permeten la comprensió de l’origen de la vida de la ciutat en època romana, les parts, la construcció, les estructures, l’evolució del monument i la complexitat en la seva defensa. Contrastem els afegits medievals i posteriors.

Si envieu la sol·licitud, el CdA us facilita gratuïtament el material didàctic en PDF, us concerta dia i hora per realitzar la visita, us tramita la sol·licitud per a accedir-hi gratuïtament i us convoca a una trobada de coordinació per informar detalladament de les activitats a realitzar pel professorat responsable.

Objectius

 • Recórrer tota la capçalera de la ciutat encara emmurallada.
 • Comprendre la formació i la construcció de les muralles.
 • Comprendre els sistemes defensius d´una ciutat romana.

Competències bàsiques:

 • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
 • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i contunitats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
 • Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i cultural.

Lloc on es realitza:

 • A l’aula, en l’elaboració dels treballs previs i posteriors.
 • A  les muralles:  s’accedeix pel passeig arqueològic  (portal del Roser) i s’acaba al portal de Sant Antoni.

Nivell educatiu:

 • Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Treballs previs, de camp i posteriors.

Descripció:

 • Aconsellem començar l’activitat a la maqueta de Tàrraco per tal d’ubicar els nois i les noies on estem i on anirem.
 • Amb els alumnes es pot treballar les dimensions que tenia la muralla de Tàrraco i el fragment que en resta, així com els sistemes constructius. Alhora, distingiran i mesuraran els paraments i els materials emprats, diferenciaran la porta de la portella, estudiaran les funcions de les torres i del pas de ronda, observaran les modificacions realitzades en èpoques posteriors produïdes sovint pels canvis demogràfics i d’armament i analitzaran la iconografia pervivent, a través del mite de Minerva.

Material:

 • Treballs previs: En el material de Tàrraco la ciutat romana hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar el monument dins el món romà.
 • Treballs de camp: Dossier per a l’alumnat àmpliament il·lustrat i material del professorat amb el solucionari.
 • Treballs posteriors: A més de les propostes de Tàrraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries a la nostra pàgina web.

Durada:

 • Dues hores.

Desplaçament:

 • A peu.

Observacions:

 • Aquesta activitat està dissenyada de manera que en permet l’aplicació autònoma per part del professorat interessat.
 • L’activitat és gratuïta en el cas que el centre es baixi els quaderns de la pàgina web.