24. La maqueta de Tàrraco. (G)

(CM, CS, ESO, Batxillerat i Cicles FormatiusActivitat guiada

L’observació i l’estudi detallat de la nova maqueta de Tàrraco, de 18 m²; ens serveix per treballar breument l’urbanisme de la ciutat en època romana, entendre’n les seves parts i les funcions dels edificis bàsics. Així, contextualitzem l’antiga urbs amb l’actual, de tal manera que prenguin sentit les posteriors visites a la ciutat.

Si envieu la sol·licitud, el CdA us facilita el material didàctic en PDF, us concerta dia i hora per realitzar la visita, us tramita la sol·licitud per a accedir-hi gratuïtament i us convoca a una trobada de coordinació per informar detalladament de les activitats a realitzar pel professor/a  responsable.

Objectius

 • Conèixer l´estructura de la ciutat de Tàrraco.
 • Identificar els principals monuments de la ciutat.
 • Comprendre les parts i les funcions d´una urbs romana.

Competències bàsiques:

 • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuitats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
 • Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i natural.
 • Ciències socials. Cultura clàssica.

Lloc on es realitza:

 • A la plaça del Pallol on es troba la maqueta.

Nivell educatiu:

 • Cicle mitjà i superior d´Educació Primària, ESO, Cicles Formatius i Batxillerat

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp.

Descripció:

 • Entorn de la maqueta de Tàrraco el professorat del CdA realitza una explicació en gran grup, detallant les diferents estructures de la ciutat: les terrasses, monuments públics i privats, infraestructures, edificis de lleure, de defensa i els habitatges. Realitza una descripció dels processos constructius. Destaquem el relleu i els condicionants hidrogràfics.
 • Treball individual d’observació de la maqueta, mitjançant diferents activitats escrites.
 • És molt idònea com a punt de partida a la visita als diferetns monuments, ja que ajuda a la compresió espacial de la ciutat i a situar-se.

Material:

 • Petit dossier per a l´alumnat.

Durada:

 • Depèn de l’afluència, si és molt abundant no permeten estar-hi més de 10 minuts.

Desplaçament:

 • A peu.

Observacions:

 • Cal tenir present que sovint s’acumulen molts grups per a la seva observació i pot reduir el temps  de treball.
 • Costa 3€ per alumne/a.