76. Les muralles (G)

(Educació Primària)  Activitat guiada

L’observació de les restes de la muralla i l’elaboració del dossier permeten la comprensió de l’origen de la vida de la ciutat en època romana, les parts, la construcció, les estructures, l’evolució del monument i la complexitat en la seva defensa. Contrastem els afegits medievals i posteriors.

 

Objectius

 • Recórrer tota la capçalera de la ciutat encara emmurallada.
 • Comprendre la formació i la construcció de les muralles.
 • Comprendre els sistemes defensius d´una ciutat romana.

Competències bàsiques

 • Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi.
 • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
 • Comprendre i valorar els elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.
 • Llegir amb fluïdesa per comprendre textos de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars en diferents formats i suports.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i cultural.

Lloc on es realitza:

 • A l’aula, en l’elaboració dels treballs previs i posteriors.
 • A  les muralles:  s’accedeix pel passeig Arqueològic (al portal del Roser) i s’acaba al portal de Sant Antoni.

Nivell educatiu:

 • Cicle Mitjà i Superior de l’Educació Primària.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp.

Descripció:

 • Iniciem l’activitat a la maqueta de tàrraco, per tal d’ubicar els nois i les noies on estem i per on anirem.
 • Amb els alumnes treballem les dimensions que tenia la muralla de Tàrraco i el fragment que en resta, així com els sistemes constructius. Alhora, distingim i mesurem els paraments i els materials emprats, diferenciem entre porta i portella, estudiem les funcions de les torres i del pas de ronda, observem les modificacions realitzades en èpoques posteriors produïdes sovint per canvis demogràfics i d´armament.  Analitzem la iconografia pervivent, a través del mite de Minerva.

Material:

 • Treballs previs: En el material de Tàrraco la ciutat romana o La ciutat romana de Tàrraco. Hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar Tàrraco dins el món romà.
 • Treballs de camp: Dossier per a l’alumnat (4 itineraris) i material del professorat amb el solucionari (normes i solucionari).
 • Treballs posteriors:  A més de les propostes de Tàrraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries penjades a la nostra pàgina web.

Durada:

 • Dues hores.

Desplaçament:

 • A peu.

Observacions:

 • L’activitat costa 3€ per alumne/a.