94. Tàrraco i els seus monuments (G)

(CM i CS d’Educació Primària) Activitat guiada

L’activitat facilita el coneixement de les formes de la vida romana, en general, i de Tàrraco en concret, mitjançant la localització i la identificació de les restes romanes i la visita a: les muralles, l’amfiteatre, el pretori, el circ i el MNAT. Compta amb  una carpeta que conté una unitat de programació: la guia didàctica per al professor/a responsable, les activitats d’aprenentatge per als alumnes, els materials complementaris, un joc de retallables d’una família benestant romana i una bibliografia ressenyada, separada per a docents i per a discents. El professor/a podrà treballar els apartats que consideri més adequats amb els seus alumnes, segons els objectius desenvolupats.

Objectius

 • Conèixer el món romà a partir de  les restes  a Tarragona i comprendre com aquesta cultura forma part important del nostre substrat cultural.
 • Treballar diferents aspectes de la vida quotidiana romana.
 • Comprendre la importància de les ciutats en el món romà.

Competències bàsiques:

 • Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi
 • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
 • Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i cultural, educació artística: visual i plàstica.

Lloc on es realitza:

 • A l’aula, en la realització dels treballs previs i posteriors.
 • A  Tarragona visitant les restes més importants de l’època romana que cada professor trii.

Nivell educatiu:

 • Cicle Mitja i Cicle Superior d’Educació Primària.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp i activitats a l’aula (previs i posteriors).

Descripció:

 • El material dels treballs previs: els professors/es interessats en aquesta activitat poden despenjar-se de la nostra pàgina web  (Publicacions). Permet la localització i la identificació de les restes de Tàrraco, la contextualització de la ciutat antiga respecte de l’actual, el coneixement dels trets bàsics que configuren les formes de vida a l’època romana, en general, i en concret, a les de Tàrraco del segle II.
 • El material dels treballs de camp: segons els monuments que es vulguin visitar i que prèviament s’hàgin concretat amb el CdA. Haureu de descarregar i fotocopiar un dossier per a cada alumne/a o per a cada dos  alumnes de la nostra pàgina web: Publicacions/Tàrraco a l’època romana/Treballs de camp (Muralles, Amfiteatre, Pretori i circ o MNAT).
 • El material dels treballs posteriors: amb diferents activitats de llenguatge, la construcció de maquetes, els retallables, etc.  tambés us els podeu descarregar a Publicacions/Tàrraco a l’època romana/Treballs posteriors.
 • Així mateix, compteu amb un nombrós material a l’apartat d’activitats de la nostra pàgina web, dins les activitats on-line i activitats complementàries (classificades per cicles i amb el solucionari inclòs).

Material:

 • Fulls de Treball, Guia Didàctica, Materials complementaris.

Durada:

 • Treballs previs i posteriors a convenir pel centre. Les visites als monuments es poden fer en sessions d’un dia o de mig dia, segons la disponibilitat i el nombre d’edificis que es vulguin visitar. En general, però, el professorat del CdA estarà amb el grup de 9.30 a 12.30h.

Desplaçament:

 • El desplaçament anirà a càrrec del centre i en el dia acordat es faran diferents recorreguts a peu per la ciutat, veient els principals monuments romans acordats.

Observacions:

 • Les activitats d’aprenentatge preveuen, a més dels treballs de camp, la realització dels treballs a previs  i posteriors a la visita.

Preu:

 • Aquesta activitat té un preu de 3 euros per alumne/a.