88. L’aqüeducte romà de Tàrraco (G)

(Cicle mitjà i cicle superior d’educació primària)  Activitat guiada

Estudi de l’enginyeria romana i les ciències aplicades, a través de la física i les matemàtiques. Es treballa el càlcul de l’alçària amb l’ajut de dendròmetres, del desnivell mitjançant els vasos comunicants i de la secció. Això ens permetrà esbrinar el cabdal i la velocitat de lliscament de l’aigua, en règim laminar, que hi circulava. Es complementa amb l’estudi dels elements arquitectònics del monument, i  els sistemes constructius.

Objectius

 • Conèixer les parts i les funcions d’un aqüeducte.
 • Estudiar-ne la construcció i les tècniques usades.
 • Analitzar els resultats obtinguts.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i cultural, Coneixement del medi natural, Educació artística visual i plàstica, Llengua.

Lloc on es realitza:

 • A l’aula, amb els treballs previs i posteriors.
 • A 5 quilòmetres de Tarragona, on es troba l’aqüeducte.

Nivell educatiu:

 • Cicle mitjà i cicle superior d’educació primària.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp.

Descripció:

 • Tot el grup escoltarà i es representarà la llegenda del Pont del Diable i les explicacions sobre la funcionalitat i la construcció de l’aqüeducte: els aparells, les eines, el cobriment, les parts d’un arc, etc., alhora que extrauran conclusions pertinents sobre les funcions de l’aigua. A continuació, la classe es dividirà en tres grups que rotatòriament aniran fent: les mesures, els còmputs, els dibuixos sobre el monument i la identificació de l’specum.

Material:

 • Treballs previs: En el material de Tàrraco la ciutat romana o La ciutat romana de Tàrraco. Hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar el monument dins el món romà.
 • Treballs de camp: Dossiers per a l’alumnat, que us haureu de despenjar i portar a la visita i material del professorat amb el solucionari.
 • Treballs posteriors:  Teniu a la vostra disposició el Conte del Pont del Diable, juntament amb una proposta d’activitats i un material per al professorat amb el solucionari.  A més de les propostes de Tàrraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries penjades a la nostra pàgina web.
 • El professorat del CdA portarà: un arc desmuntable amb la seva cintra, vasos comunicants, cintes mètriques, trencaclosques, un franel·lograf, làmines de colors, titelles, disfresses…

Durada:

 • Mig dia.

Desplaçament:

 • En autobús pagat pel centre docent.

Observacions:

 • S’han de preparar tres grups de treball.
 • L’activitat  costa 3€ per alumne/a, a més del preu de l’accés al recinte.