78.MNAT, Història a la vista! (G)

(CM i CS d’Educació Primària)   Activitat guiada

S´inicia l’activitat amb la visualització de l’audiovisual que ofereix el MNAT i un breu recorregut per les sales del Museu a fi de conèixer-ne algunes de les peces més significatives.Tot seguit, els alumnes treballen un dels tres temes pautats (l’arquitectura, la vida quotidiana i els mosaics), situats a les sales del museu visitades.  A més, hauran de localitzar una sèrie d’escultures i identificar-les.

 

Objectius

 • Identificar i localitzar les peces del Museu que han de treballar.
 • Donar sentit a les peces del museu i contextualitzar-les.
 • Valorar la cultura romana i la importància de la ciutat de Tàrraco.

Competències bàsiques

 • Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-s’hi.
 • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
 • Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i cultural, educació artística: visual i plàstica.

Lloc on es realitza:

 • Museu Nacional Arqueològic de Tarragona.

Nivell educatiu:

 • Cicle Mitjà i Superior d’Educació Primària

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar. A partir de l’1 de maig s’ha de pagar l’entrada. Pel mateix motiu, no es pot canviar la data reservada.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp.

Descripció:

 • Els alumnes es van movent per les diferents sales del museu on han de treballar, llegint les activitats i les informacions proposades en el dossier, de manera autònoma. Els àmbits fan referència a aspectes arquitectònics (els temples, els altars i els mil·liaris), musavístics (els colors i les decoracions) i de la vida quotidiana (les joguines, l’abillament i els estris). A més, han de localitzar unes escultures a partir d’unes pistes i de la silueta de l’obra.

Material:

 • Treballs previs: En el material de Tàrraco la ciutat romana o La ciutat romana de Tàrraco. Hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar el monument dins el món romà.
 • Treballs de camp: Dossiers diversificats per als alumnes. El centre es baixarà els quaderns de la nostra pàgina web (apartat de Publicacions), els fotocopiarà i els portarà per a la visita. Recordeu dividir la classe en tres grups diferents, ja que cada terç treballa un aspecte dels anteriors, per tant, hem de tenir tres models diferents de quaderns.
 • Treballs posteriors:  Quatre Powers Points, a més de les propostes de Tàrraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries penjades a la nostra pàgina web.

Durada:

 • 2 hores.

Observacions:

 • L’activitat costa 3€ per alumne/a.