20. De l’ou a la poma (Bagul-escola)

(CM d’Educació Primària) Activitat autònoma amb el préstec d’uns baguls

El professor/a interessat/da en l’activitat podrà endur-se durant una setmana un material de préstec que consisteix en dos baguls. Els alumnes descobriran de manera molt experimental i manipulativa els productes alimentaris de l’època romana i els diferents sistemes de conservació, a més d’estris de cuina. Els nens i les nenes tenen un quadern per treballar l’alimentació a l’època romana, amb propostes d’elaboració de menús i un quadríptic per visitar el mercat de Tarragona i establir-ne les relacions.

Si voleu l’activitat guiada sol·liciteu la  64. L’alimentació romana arriba a l’escola.

Objectius

 • Identificar i classificar els aliments.
 • Comprendre de manera bàsica com era l’alimentació romana i algun dels elements que s’hi vinculaven.
 • Comprendre la importància de tenir uns hàbits alimentaris correctes.

Competències bàsiques

 • Prendre decisions sobre higiene i salut amb coneixements científics per a la prevenció i guariment de malalties.
 • Adoptar hàbits sobre alimentació, activitat física i descans amb coneixements científics, per aconseguir el benestar físic.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i cultural. Coneixement del medi natural, educació artística visual i plàstica. Llengua.

Lloc on es realitza:

 • A l’escola.

Nivell educatiu:

 • Cicle Mitjà d’Educació Primària.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp, taller a l’aula.

Descripció:

 • Els alumnes han d’identificar i classificar els aliments, cercar els diferents sistemes de conservació, veure com eren els menús i els àpats romans, els preus, els estris de cuina i de taula, observar les fonts primàries i secundàries, etc.

Material:

 • Treballs previs: En el material de Tàrraco la ciutat romana hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar la temàtica dins el món romà.
 • Treballs de camp: Dossier per a l’alumnat  i material del professorat amb el solucionari. El bagul conté aliments i rèpliques, diferents sistemes de conservació, un joc, dòlies i àmfores en miniatura, cartells amb el nom dels productes, i capses amb pistes identificadores.
 • Treballs posteriors: A més de les propostes de Tàrraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries a la nostra pàgina web.
 •  S’ofereix el material didàctic per preparar l’activitat, adreçat al professorat i a l’alumnat. Dossier per a l’alumnat i per al professorat i un bagul en préstec amb aliments i rèpliques, sistemes de conservació, un joc, dòlies i àmfores, cartells amb noms, capses amb pistes identificadores.

Durada:

 • D’un a cinc dies.

Desplaçament:

 • No n’hi ha. Recollida i retorn del material al CdA.

Observacions:

 •  Els professors/es  responsables de l’activitat han d’anar a buscar i retornar el material al CdA en el termini temporal fixat. Aquesta activitat està dissenyada de manera que en permet l’aplicació autònoma per part del professorat interessat.
 • El prèstec del bagul costa 50 € la setmana.