83. La joieria romana (Escola)

(CM, CS i ESO)  Activitat guiada que es porta al centre escolar

Aquest taller suposa una aproximació a la moda romana, a través de l’anàlisi dels gustos per l’ornamentació i les fonts primàries i l’experimentació amb diversos materials per a la reproducció de joies romanes.

Objectius

 • Comprendre alguns aspectes de la vida quotidiana romana.
 • Manipular diferents materials.
 • Imitar les peces de mostra.
 • Conèixer la moda romana.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i natural.
 • Ciències socials, geografia i història. Visual i plàstica.

Lloc on es realitza:

 • Al centre docent.

Nivell educatiu:

 • Cicle mitjà i superior d’Educació Primària i primer cicle de l’ESO.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp.

Descripció:

 • Aquest taller permet l’exercitació amb metall, filferros, cuir, boles de fusta  o d’altres materials per imitar les joies romanes i conèixer la moda de l’època. A partir de models, els alumnes realitzaran les seves pròpies peces de joieria (collarets, polseres, fíbules, anells o arracades), seguint  les pautes establertes.

Material:

 • Treballs previs: En el material de Tàrraco la ciutat romana i La ciutat romana de Tàrraco hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar la temàtica dins el món romà.
 • Treballs de camp: A partir de les explicacions i la visualització d’un Power Point, els alumnes faran per grups peces de joieria amb els materials aportats: boles, cordills, filferros, metalls o cuirs…, segons els models presentats
 • Treballs posteriors: A més de les propostes de Tàrraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries a la nostra pàgina web.

Durada:

 • 2 hores.

Desplaçament:

 • No n’hi ha.

Observacions:

 • Aquesta activitat té un cost de 3€ per alumne/a.