95. Del Tulcis a Tàrraco (Escola)

(CM i CS) Activitat guiada que es porta al centre.

Estudi de la captació, conducció i distribució de l’aigua a través de l’aqüeducte romà de Tàrraco. Anàlisi del sistema constructiu, materials emprats i els elements estructurals que configuren aquesta obra singular.

Objectius

 • Conèixer les diferents parts i funcions de l’aqüeducte romà.
 • Estudiar el procés constructiu de l’aqüeducte
 • Sensibilitzar l’alumnat de la importància de l’ús racional de l’aigua tant en èpoques anteriors com actualment.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i natural.

Lloc on es realitza:

 • Activitat guiada realitzada en el propi centre.

Tipus:

 • Treball en gran grup, en petits grups i treball individual

Nivell educatiu:

 • Cicle Mitjà i Superior d´ Educació Primària.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Descripció:

 • Mitjançant diversos materials didàctics (Power Point, peces de velcro, arc gegant jocs de construcció, titelles, trencaclosques…) s’explicarà el procés que es feia servir en època romana, per traslladar l’aigua des del punt de captació fins a la ciutat per a la seva posterior distribució, atenent els diversos usos i necessitats.
 • En gran grup s’explica les diverses parts d’un aqüeducte , els principals elements arquitectònics i amb l’ajut de titelles es fa la narració de la llegenda del Pont del Diable.
 • En petit grup, es construeix un model d’aqüeducte amb peces de fusta, es resol un trencaclosques i es practiquen jocs de memòria.

Material:

 • Treballs previs: En el material de Tàrraco la ciutat romana hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar la temàtica dins el món romà.
 • Treballs de camp: Realitzat amb el material objectual i documental aportat al centre.
 • Treballs posteriors: A més de les propostes de Tàrraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries a la nostra pàgina web.

Durada:2h

Observacions:

 • L’activitat  costa 3€ per alumne/a