1. Els petits nens i nenes de la Tàrraco romana (Aules CdA)

Cicle Inicial

Activitat guiada que té lloc a les instal·lacions del Complex Educatiu de Tarragona. Al llarg del matí l’alumnat s’endinsa, experimenta i viu com un nen o una nena d’època romana, a través de diferents activitats que treballen la vida quotidiana d’una ciutat romana de forma lúdica.

S’explica un conte, el qual ens presenta la ciutat de Tàrraco, on s’identifiquen els objectes d’ús quotidià en època romana. Es presenta el vestuari romà i es vesteix tot l’alumnat. Per altra banda,  a través de diferents racons, es descobreix com eren els carrers, les botigues, la joieria, l’estètica i la perfumeria, els mosaics, l’estructura urbana, l’alimentació i els jocs.  Els nens i les nenes faran una butlla de cuir que s’enduran a casa.

Per la tarda, optativament, fem una visita primerament al  MNAT, per veure el mosaic de la Medusa (protagonista del nostre conte), les joguines originals i d’altres peces d’interès que ajuden a aconsellar els aprenentatges treballats al matí. En segon lloc, visitem el Circ romà on s’explica i s’escenifica la funció del monument.

 

Cicle Mitjà i Cicle Superior

És una activitat que es realitza a les instal·lacions del Complex Educatiu de Tarragona. L’alumnat, al llarg del matí, es farà una idea de com era una ciutat romana i de com vivien els seus habitants al dia a dia a través d’activitats lúdiques i engrescadores.

La tasca  s’inicia amb la presentació de la ciutat de Tàrraco, on s’expliquen les seves parts, l’estructura i els principals monuments per mitjà d’un joc de descoberta d’objectes d’ús quotidià. Es farà una presentació, amb la participació de l’alumnat, del vestuari segons l’estatus social de les persones per acabar vestint-nos tots de romans i romanes.

L’activitat segueix en una aula annexa, ambientada en el món romà i organitzada per racons. Coneixeran diferents aspectes de la vida quotidiana com poden ser: l’estructura d’una casa, les tavernes, les botigues, l’alimentació, l’estètica i la cosmètica, els mosaics, etc.

Per la tarda, optativament, farem una visita al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, per veure les peces més representatives de les diferents sales i, a continuació, un treball més autònom per part de l’alumnat, de descoberta i aprenentatge al MNAT.

Objectius

 • Descobrir la vida quotidiana a la Tarragona romana i, per extensió, al món romà.
 • Conèixer el circ i algunes peces del MNAT.
 • Desenvolupar l’hàbit de l’observació i l’anàlisi dels elements que estructuraven la ciutat romana de Tàrraco.

Àmbit curricular:

 • Descoberta de l’entorn natural i social. Intercomunicació i llenguatges.
 • Coneixement del medi: social i cultural, Coneixement del medi: natural, educació artística: visual i plàstica, llengua catalana i literatura i llengua castellana i literatura.

Competències bàsiques:

 • Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.
 • Comprendre textos orals de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i escolars.

Lloc on es realitza:

Cicle Inicial

 • A les aules del Camp d´Aprenentatge i optativament a la tarda, al MNAT i al Circ.

Cicles Mitjà i Superior

 • A les aules del Camp d’aprenentatge i optativament a la tarda, al MNAT.

Nivell educatiu:

 • Cicle Inicial, Cicle Mitjà i Cicle Superior d’Educació Primària.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Taller i treball de camp.

Descripció:

Cicle Inicial

 • L’activitat va dirigida a un grup-classe i es divideix en tres parts. La primera consisteix en l’explicació del conte L’enigma de la medusa,  la presentació del vestuari romà i en vestir  tot l’alumnat de romans i romanes. La segona es realitza en una altra aula, amb propostes de treball per racons, on s’analitzen diversos aspectes de la vida quotidiana romana: la ciutat, les botigues, els carrers, les joies, els aliments, la cuina i la taula, els mosaics, l’estètica i la perfumeria i els jocs. En tercer lloc, si el centre vol, per la tarda es preveu, una visita al MNAT, on observarà el mosaic de la Medusa i d’altres, entre ells el dels peixos, les joguines romanes i altres peces d’especial interès de la vida quotidiana romana i posteriorment ens aproparem al circ.

Cicle Mitjà i Cicle Superior

 • L’activitat va dirigida a un grup-classe i es divideix en tres parts. La primera consisteix en la presentació de la ciutat de Tàrraco, la seva estructura i els seus principals monuments en forma de joc,  A continuació es fa la presentació del vestuari romà i es vesteix tot l’alumnat de romans i romanes. La segona part es realitza en una aula annexa, amb propostes de treball per racons, on s’analitzen diversos aspectes de la vida quotidiana romana: la ciutat, les botigues, els carrers, les joies, els aliments, la cuina i la taula, els mosaics, l’estètica i la perfumeria i els jocs. En tercer lloc, si el centre vol, per la tarda es preveu una visita al MNAT, on s’analitzaran les peces més representatives de cada sala, per a continuació, fer un treball més autònom per part de l’alumnat, que permetrà la descoberta del MNAT i la connexió amb el que hauran viscut i aprés durant el matí.

 

Material:

Cicle Inicial

 • Materials manipulables a l’aula del camp.
 • Conte: L’enigma de la Medusa.

Cicle Mitjà i Cicle Superior

 • Treballs previs: En el material de Tàrraco la ciutat romana hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar la temàtica dins el món romà.
 • Treballs de camp: Materials manipulables a l’aula d’interpretació al Cda i el conte de L’enigma de la medusa, per als alumnes de 3r. També hi trobareu unes activitats didàctiques sobre el conmte amb el material del professorat.
 • Treballs posteriors: A més de les propostes de Tàrraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries a la nostra pàgina web.

Durada:

Cicle Inicial, Mitjà i Superior.

 • Un matí o  matí i tarda.

Observacions:

Cicle Inicial, Mitjà i Superior

 • Cal  dividir la classe en sis grups per tal d’agilitzar el treball dels racons. Han de portar dinar (si es fa matí i tarda).
 • Es farà una parada de 20 minuts de 11:00 a 11:20 del matí per esmorzar i anar al bany.
 • L’activitat costa 3€ per alumne/a, pel matí i 2€ més si es vol prosseguir per la tarda.