12. L’aqüeducte romà de Tàrraco (G)

(ESO, Cicles Formatius i Bat)

Estudi de l’enginyeria romana i les ciències aplicades, a través de la física i les matemàtiques. Es treballa el càlcul de l’alçària amb l’ajut de dendròmetres, del desnivell mitjançant els vasos comunicants i de la secció. Això ens permetrà esbrinar el cabdal i la velocitat de lliscament de l’aigua, en règim laminar, que hi circulava. Es complementa amb l’estudi dels elements arquitectònics del monument, i  els sistemes constructius, a partir d’un material pautat per a cada alumne/a.

Objectius

 • Apreciar la importància de la física en el desenvolupament tecnològic.
 • Considerar críticament la validesa dels resultats obtinguts.
 • Utilitzar correctament els diferents aparells.

Competències bàsiques:

 • Analizar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la casualitat.
 • Emprar el raonament matemàtic en entorns no matemàtics.
 • Emprar conceptes, eines i estratègies matemàtiques per resoldre problemes.

Àmbit curricular:

 • Ciències socials, ciències de la naturalesa, matemàtiques, cultura clàssica.

Lloc on es realitza:

 • A 5 quilòmetres de Tarragona, on es troba l’aqüeducte.

Nivell educatiu:

 • ESO, Cicles Formatius i Batxillerat.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp.

Descripció:

 • La proposta se centra en l’estudi d’una construcció fonamental de l’enginyeria romana, per mitjà de la qual intentem ponderar l’experimentació, la comprensió de la física i la utilització de les matemàtiques. S’inicia l’activitat amb l’anàlisi del sistema constructiu emprat per a la seva realització i els diferents elements arquitectònics que el componen. Es porten dendòmetres, vasos comunicants, cintes mètriques i un arc amb la cintra.

Material:

 • Treballs previs: En el material de La ciutat romana de Tàrraco hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar la temàtica dins el món romà.
 • Treballs de camp: Dossier per a l’alumnat i material del professorat amb el solucionari.
 • Treballs posteriors: A més de les propostes de Tàrraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries a la nostra pàgina web.

Durada:

 • Mig dia.

Desplaçament:

 • En autobús pagat pel centre docent.

Observacions:

 • S’han de preparar tres grups de treball.
 • L’activitat  costa 2€ per alumne/a .
 • A més dels 2€ per alumne/a com que  l’Ajuntament ha donat una concessió a una empresa privada, actualment s’ha de pagar per accedir-hi.