72. Torre dels Escipions (G)

(ESO, Cicles Formatius i Bat)   Activitat guiada

Amb la descoberta del monument s’estudien les creences, mites i cerimònies que seguien els romans per al seu enterrament, en funció de la  condició social, les lleis i els costums del moment. L’element motivador, el testament d’un tarragoní del segle I, ens permet doncs, conèixer el ritual funerari de l’època, distingir els diferents tipus d’enterraments i comparar-los amb els actuals. El llibre per a l’alumnat es complementa amb un retallable.

 

Objectius

 • Comprendre els rituals funeraris i el sentit de la mort de la cultura romana.
 • Aprendre els diferents tipus d´enterraments i lligar-los tant en els costums com en els grups socials.
 • Analitzar la Torre dels Escipions, tant en els seus aspectes constructius com en els decoratius.

Competències bàsiques

 • Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat.
 • Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.
 • Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.

Àmbit curricular:

 • Ciències socials, tecnologia, cultura clàssica, matemàtiques.

Lloc on es realitza:

 • A l’aula i a la Torre dels Escipions.

Nivell educatiu:

 • ESO, Cicles Formatius i Batxillerat.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp i a l´aula.

Descripció:

 • Els treballs previs consten d’una sèrie de documents i d’activitats que ens parlen dels rituals i de les tipologies dels enterraments, a partir de la simulació d’un testament del personatge que encarregaria la construcció del mausoleu, on s’expliciten les condicions i els rituals a seguir.
 • El treball de camp serveix per analitzar in situ un mausoleu col·lectiu singular, amb uns paraments monumentals i una iconografia funerària força significativa. Alhora treballem textos i imatges de fonts primàries per contrastar la visió del passat del monument.
 • Els treballs posteriors serveixen com avaluació del procés realitzat, mitjançant unes activitats recopilatòries.

Material:

 • Treballs previs: En el material de  La ciutat romana de Tàrraco hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar la temàtica dins el món romà.
 • Treballs de camp: Dossier per a l’alumnat i material del professorat amb el solucionari.
 • Treballs posteriors: A més de les propostes de Tàrraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries a la nostra pàgina web. L’activitat compta amb un retallable de la torre per muntar.

Durada:

 • Dues hores.

Desplaçament:

 • En autobús.

Observacions:

 • L’activitat costa 2€ per alumne/a.
 • El conte es baixarà de la nostra pàgina web (apartat de Publicacions) el dossier per a l’alumnat i el portarà fotocopiat el dia de la visita.