75. Joc de la Tarragona romana (G)

(CS i ESO)   Activitat guiada

La classe es dividirà en quatre grups, subdividits a la vegada en equips de tres o quatre alumnes, per tal de descobrir les empremtes romanes en el rostre de la nostra ciutat. Els alumnes, de manera autònoma, recorreran els quatre itineraris traçats per la part alta, partint de la Plaça de la Font,  segons les instruccions de cada quadern.

Objectius

 • Conèixer les principals restes romanes de la part alta de la ciutat.
 • Orientar-se  i moure’s pels carrers de manera autònoma.
 • Completar i presentar el PowerPoint a la resta de la classe.

Competències bàsiques:

 • Desenvolupar estratègies de cerca i de gestió de la informació per adquirir coneixement.
 • Aplicar estratègies de cercas i de gestió de la informació per adquirir coneixement propi.
 • Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiin.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i natural.
 • Àrea de les ciències socials.

Lloc on es realitza:

 • Pels carrers de la part alta de Tarragona i a l’aula.

Nivell educatiu:

 • Cicle  superior d´educació primària i ESO

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp i posteriors.

Descripció:

 • Cada grup es passejarà pels carrers dissenyats en el  seu itinerari, partint del punt de trobada localitzat a la plaça de la Font, davant l’Ajuntament, segons les instruccions generals, detallades al quadern de normes. Així, el grup I es mourà pel sector esquerre de la Plaça de Representació;  el grup II, encerclarà el circ; el grup III pel sector dret de la plaça inferior del Concili Provincial i el grup IV resseguirà el costat oriental de les muralles.
 • El professorat, situat a la plaça de l’Ajuntament, farà alhora el seguiment del treball i de les actituds dels alumnes, mentre desenvolupen l’activitat de manera autònoma, sense interferir en la seva orientació.
 • Un cop acabada la feina d’observació i descoberta de les restes escampades per la ciutat, els nois i les noies hauran de concloure la seva tasca, mitjançant la compleció d’un PowerPoint, penjat a la pàgina web del CdA, que serveix per mostrar a la resta de grups els recorreguts que no han realitzat i que permet fer-ne una anàlisi conjunta final, en la qual hauran d’introduir-ne la informació localitzada i les fotografies realitzades.

Material:

 • Treballs previs: En el material de Tàrraco la ciutat romana o La ciutat romana de Tàrraco. Hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar Tàrraco dins el món romà.
 • Treballs de camp: Dossier per a l’alumnat (4 itineraris) i material del professorat amb el solucionari (normes i solucionari).
 • Treballs posteriors:  Quatre Powers Points, a més de les propostes de Tàrraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries penjades a la nostra pàgina web. Material didàctic (6 quaderns): normes,  quatre itineraris i el solucionari.
 • Quatre PowerPoints com a treballs posteriors (penjats a la nostra pàgina web).

Durada:

 • Un matí o una tarda, més l’elaboració i posada en comú dels Power Point.

Observacions:

 • És convenient haver realitzat part del material inclòs a Tàrraco, la ciutat romana (CS) o La ciutat romana de Tàrraco (ESO), per tal de permetre una millor comprensió de tots els edificis i les restes treballats.
 • Aconsellem organitzar prèviament l’alumnat en quatre grups.
 • L’activitat costa 2€ per alumne/a.
 • Activitat guiada