79. MNAT (G)

(ESO, Cicles Formatius i Bat)   Activitat guiada

La classe es divideix en grups de tres alumnes els quals treballen un dels cinc temes monogràfics proposats sobre les peces dipositades al museu: els déus, les dones, l’arquitectura, els objectes d’ús quotidià i els mosaics. Un cop finalitzada la feina, els grups exposaran oralment les conclusions  al institut.

 

Objectius

 • Donar sentit a les peces del museu i contextualitzar-les.
 • Arribar a una sèrie de conclusions un cop s’han elaborat les activitats proposades.
 • Exposar-les oralment de forma coherent i correcta.

Competències bàsiques

 • Emprar estratègies d’interacció oral d’acord amb la situació comunicativa per iniciar, mantenir i acabar el discurs.
 • Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels culturals que l’han configurat.
 • Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.
 • Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.

Àmbit curricular:

 • Ciències socials, tecnologia, cultura clàssica.

Lloc on es realitza:

 • Al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i a l’aula.

Nivell educatiu:

 • ESO,  Batxillerat i Cicles Formatius.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar. A partir de l’1 de maig s’ha de pagar l’entrada. Pel mateix motiu, no es pot canviar la data reservada.

Activitat:

Tipus:

 • Visita al museu.

Descripció:

 • Els alumnes es van movent autònomament per les diferents sales del museu que han de treballar a la recerca de les peces  proposades, llegint les activitats i les informacions del dossier. Cada grup tracta un tema monogràfic, -els mosaics, l’arquitectura, els déus, les dones i la cultura material- de tal manera que, en acabar les activitats, cal que elaborin unes conclusions finals, com a síntesi i anàlisi de les observacions, les lectures i la recerca fetes. Per últim, la classe es reunirà i cada grup explicarà a la resta els aspectes més destacables de la seva investigació.

Material:

 • Treballs previs: En el material deLa ciutat romana de Tàrraco hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar el museu dins el món romà.
 • Treballs de camp: 5 dossiers diferents per a l’alumnat.
 • Treballs posteriors: A més de les propostes de Tàrraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries a la nostra pàgina web.
 • Dossier per a l’alumnat. El centre baixarà els quaderns de la nostra pàgina web (apartat de Publicacions) i els fotocopiarà i els portarà per a la visita. Recordeu que és un quadern per a cada grup.

Durada:

 • 2,30 hores.

Observacions:

 • Cal preveure dividir la classe en grups de 3 alumnes.
 • L’activitat costa 2€ per alumne/a.
 • El centre es baixarà de la nostra pàgina web (apartat de Publicacions) el dossier per a l’alumnat i el portarà fotocopiat per a la visita. Recordeu que és un quadern per a cada grup.