15. La necròpolis

(CS, ESO i Cicles Formatius)  Activitat guiada

La visita de la necròpolis serveix als alumnes per comprendre el sentit de la mort a l’època romana i estudiar les peces allí dipositades. El quadern de treball consta de tres parts. La primera  d´un conjunt de treballs previs que inicien a l’alumne en el món de la mort. La segona, que es realitza en el museu de la necròpolis, li permet conèixer les principals peces allí dipositades, la simbologia paleocristiana i els diferents aixovars conservats, com ara la nina d’ivori. Per l’últim, es recorren les restes i s’identifiquen les sepultures al descobert.

Objectius

 • Comprendre els rituals funeraris romans.
 • Estudiar algunes de les peces del museu.
 • Valorar l’enorme importància de la necròpolis tarragonina.

Competències bàsiques:

 • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.
 • Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, cultures, opcions i creences.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i cultural.
 • Ciències socials, cultura clàssica.
 • Visual i plàstica.

Lloc on es realitza:

 • Museu de la Necròpolis.

Nivell educatiu:

 • Cicle Superior d’Educació Primària, ESO i Cicles Formatius.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar. Recordeu, però, que a partir de l’1 de maig és de pagament. Així mateix, si es canvia la data concertada, també ho serà.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp.

Descripció:

 • L’activitat s’inicia amb el treball sobre els rituals funeraris i els tipus d’enterrament en època romana, de manera col·lectiva. Després, ja individualment els alumnes van analitzant diferents peces del museu que caracteritzava el món de la mort: els sarcòfags, les ofrenes, les ares, les laudes i els símbols cristians. Un cop a l’exterior, s’analitzen les peces al descobert a partir de la informació treballada.

Material:

 • Treballs previs:  En el material de Tarraco la ciutat romana o La ciutat romana de Tarraco. Hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar la temàtica dins el món romà.
 • Treballs de camp: Dossier per a l’alumnat i material per al professorat amb el solucionari
 • Treballs posteriors: A més de les propostes de Tarraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries penjades a la nostra pàgina web.

Durada:

 • 2 hores.

Desplaçament:

 • A peu.

Observacions:

 •  Heu d’anar al recinte amb el quadern fotocopiat per als alumnes, que us podeu despenjar de la nostra pàgina web (apartat de les publicacions).
 • L’activitat costa 2€ per alumne/a.