19. La vil·la romana de Els Munts. (G)

(ESO, Cicles Formatius i Bat)  Activitat guiada

Comprensió a partir de l’estudi de les restes arqueològiques de la vil·la, de la distribució, l’organització i l’explotació del territori, que propicia entendre el concepte del territorium d’una ciutat romana. A més, es tracten aspectes sobre la higiene i l’estètica clàssica, amb exercicis sensorials.

Objectius

 • Comprendre a partir de l’estudi de les restes arqueològiques de la vil·la dels Munts, quina era la distribució, organització i explotació del territori.
 • Entendre el concepte de territorium d’una ciutat romana i el paper que hi jugaven les vil·les.
 • Copsar l’estructura constructiva d’una vil·la: la pars rústica i l’urbana.

Competències bàsiques

 • Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions.
 • Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.
 • Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.

Àmbit curricular:

 • Ciències socials, llengua i literatura, cultura clàssica.

Lloc on es realitza:

 • Jaciment arqueològic de Els Munts, a Altafulla.

Nivell educatiu:

 • ESO, Cicles Formatius i Batxillerat.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar, però a partir de l’1 de maig l’entrada és de pagament. Així mateix, no és possible el canvi de data, ja que també implicarà haver de pagar.

Activitat:

Tipus:

 • Visita al jaciment.

Descripció:

 • Els treballs previs permeten conèixer què eren les vil·les, els factors condicionants de la seva localització,  la lectura de fonts primàries i estudiar la vil·la dels Munts.
 • En els treballs de camp: es fa una visita dirigida a les restes. L’activitat permet la comprensió del context històric i econòmic que justifica la construcció de les vil·les, a més de reconèixer les característiques, condicions i funcions de les parts d´una vil·la romana, en general, i de la d’Els Munts, en concret.
 • Com a treball d’avaluació i de recapitulació als treballs posteriors, es demana l’elaboració d’una guia de visita a la vil·la.

Material:

 • Treballs previs: En el material de Tàrraco la ciutat romana i La ciutat romana de Tàrraco hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar la temàtica dins el món romà.
 • Treballs de camp: Dossier per a l’alumnat i material del professorat amb el solucionari.
  • Materials que es porten al jaciment: les fotografies de les peces servades al MNAT procedents de l’excavació, unes làmines reconstructives de la vil·la i de les termes, variats productes d’higiene, cosmètica i perfums per tal de contextualitzar tot el procés als banys romans.
 • Treballs posteriors: A més de les propostes del quadern, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries a la nostra pàgina web.

 

Durada:

 • 2,30 hores.

Desplaçament:

 • Desplaçament amb autobús fins a la vil·la a càrrec del centre escolar.

Observacions:

 • L’activitat costa 2€ per alumne/a.
 • El centre es baixarà de la nostra pàgina web (apartat de Publicacions) el dossier per a l’alumnat i el portarà fotocopiat per a la visita.