1.B) Activitats autònomes

Activitats a realitzar pel professorat del mateix centre que vulgui fer l’activitat, sota la gestió del Camp d’Aprenentatge (A).