13. El Circ (A)

(CM, CS, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius) Activitat autònoma

La visita de les restes de la capçalera i d’altres indrets inclosos en establiments comercials ens serveix per a fer-nos una idea de les dimensions i la monumentalitat de l’edifici, així com de les funcions i la identificació de cadascuna de les parts. Si voleu activitat guiada, heu de sol·licitar la 71. El circ (G)

Si envieu la sol·licitud, el CdA us facilita el material didàctic en PDF, us concerta dia i hora per realitzar la visita, us tramita la sol·licitud per a accedir-hi també gratuïtament i us convoca a una trobada de coordinació per informar detalladament de les activitats a realitzar amb el professorat responsable.

Objectius

 • Identificar les diferents parts del circ.
 • Comprendre quins espectacles s’hi duien a terme i com funcionaven.
 • Valorar l’edifici per la seva magnitud i importància.

Competències bàsiques:

 • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
 • Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la casualitat històrica.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social.
 • Ciències socials, cultura clàssica.

Lloc on es realitza:

 • Al circ romà.

Nivell educatiu:

 • Cicle mitjà i superior d’Educació Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp.

Descripció:

 • Els alumnes coneixen les restes de la capçalera del circ i les contextualitzen, a partir de l’explicació  de com eren els carros, els equips, les curses, els auriques i els edificis.

Material:

 • Treballs previs: En el material de Tàrraco la ciutat romana o La ciutat romana de Tàrraco hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar el monument dins el món romà.
 • Treballs de camp: Dossier per a l’alumnat  i material del professorat amb el solucionari.
 • Treballs posteriors: A més de les propostes de Tàrraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries a la nostra pàgina web.

Durada:

 • Dues hores.

Desplaçament:

 • A peu.

Observacions:

 • Aquesta activitat està dissenyada de manera que en permet l’aplicació autònoma per part del professorat interessat.
 • L’activitat és gratuïta en el cas que el centre es baixi els quaderns de la pàgina web.