5. L’amfiteatre (A)

(CM, CS, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius) Activitat autònoma

 • Tenim unes activitats breus per als alumnes d’educació primària, per tal de conèixer les parts bàsiques del monument i iniciar-se en la lectura de la seva planta i en la interpretació de les funcions i de l’estructura social. Relacionem els principals gladiadors que si movien: els samites, els retiarius, els tracis, etc. i les seves tàctiques de lluita així com el seu armament.
 • Per als alumnes de Secundària comptem amb un quadern específic  que ens permet fer treballs previs i de camp.

Si envieu la sol·licitud, el CdA us facilita gratuïtament el material didàctic, us concerta dia i hora per realitzar la visita, us tramita la sol·licitud per a accedir-hi gratuïtament i us convoca a una trobada de coordinació per informar detalladament de les activitats a realitzar pel professorat responsable. Si voleu activitat guiada pel professorat del CdA, heu de sol·licitar la 74. L’amfiteatre (G).

Objectius

 • Gaudir de la localització i de la monumentalitat de l´edifici.
 • Comprendre les principals parts del monument.
 • Diferenciar els espectacles que s´hi realitzaven.

Competències bàsiques:

 • Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat en què vivim.
 • Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.
 • Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la casualitat històrica.
 • Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.
 • Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropin.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i cultural.
 • Ciències Socials i Cultura clàssica.

Lloc on es realitza:

 • A l’aula i a  l’amfiteatre de Tarragona.

Nivell educatiu:

 • Cicle Mitjà i Superior de l’Educació Primària , l’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Per als alumnes de Primària: Treballs previs, de camp i posteriors.
 • Per als alumnes de Secundària: Treballs previs, de camp i posteriors.

Descripció:

 • Educació primària: Compteu amb els materials de la carpeta de Tàrraco la ciutat romana, els quals us serviran per situar i contextualitzar l’edifici. A més hi trobareu uns fulls per a la visita al monument, així com el dossier de l’Amfiteatre completat amb el material per al professorat, amb el solucionari.
 • Educació secundària: Teniu a la vostra disposició el conte La mort plana sobre l’arena de Tàrraco, més una proposta d’activitats sobre el llibre, graduades en dos nivells de dificultat i material per al professorat. Alhora podeu utilitzar el dossier de l’Amfiteatre, completat també amb el material per al professorat.
 • Trobareu tot el material a la nostra pàgina web en l’apartat Publicacions penjats com a PDF, per tal que us els despengeu i em pugueu fer fotocòpies per als alumnes. A més, en les Activitats on-line trobareu gladiadors que els alumnes poden vestir amb les seves peces característiques.

Material:

 • Uns fulls impresos.
 • Dossier de l’Amfiteatre i material per al professorat.
 • El conte: La mort plana sobre l’arena de Tàrraco, més les activitats,  gradades en 2 nivells i el material del professorat.

Durada:

 • Al voltant d’una hora.

Desplaçament:

 • Depèn del centre.

Observacions:

 • Aconsellem fer l’explicació i les activitats a les grades i visitar posteriorment l’arena. Aquesta activitat està dissenyada de manera que en permet l’aplicació autònoma per part del professorat interessat.
 • Actualment, l’edifici compta amb un petit espai espai on es pot veure un audiovisual sobre l’edifici i la seva transformació en indret de culte cristià.
 • L’activitat és gratuïta en el cas que el centre es baixi els quaderns de la pàgina web.