4. La ciutat romana de Tàrraco (A)

(ESO, Cicles Formatius i Bat)  Activitat autònoma

L’objectiu de l’activitat és conèixer els trets bàsics de la història i de la cultura del món romà, a partir de les restes de l’època que es conserven a Tarragona. Es fa la visita mitjançant els  treballs de camp, interdisciplinaris, als monuments següents: l’amfiteatre, les muralles, el pretori, el circ, la necròpolis i el MNAT. Podeu trobar els materials per al professorat i els quaderns sobre Les ciutats romanes, La necròpolis i El pretori per als  alumne/a que es troben penjats amb PDF a la nostra pàgina web, en l’apartat de Publicacions.

Si envieu la sol·licitud, el CdA us facilita en PDF el material didàctic, us concerta dia i hora per realitzar la visita, us tramita la sol·licitud per a accedir-hi gratuïtament i us convoca a una trobada de coordinació per informar detalladament de les activitats a realitzar pel professorat responsable.

Objectius

 • Conèixer les característiques d’una ciutat romana i fer l’estudi de les característiques de Tàrraco: la morfologia, les funcions, la planificació urbana i els problemes.
 • Comprendre els trets bàsics de la història, de la cultura i de l’art del món romà, a partir de l’anàlisi dels monuments romans conservats a Tàrraco.
 • Identificar les restes arquitectòniques romanes, precisar-ne l’origen i la funció i determinar-ne els trets que les caracteritzen.

Competències bàsiques

 • Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls.
 • Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.
 • Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn.

Àmbit curricular:

 • Ciències socials, Ciències de la naturalesa, Cultura clàssica.

Lloc on es realitza:

 • A  l’institut i a Tarragona, visitant les restes més importants de l’època romana que seleccioni el professorat.
 • Aquesta activitat contempla els següents monuments: maqueta, muralles, amfiteatre, pretori i circ, i museu (MNAT).  Si voleu fer l’activitat només al matí, s’aconsella fer maqueta, muralles i amfiteatre. Si la voleu ampliar amb la tarda inclosa, podeu afegir el pretori i el circ o bé el MNAT. De totes maneres els monuments es reservaran tots i després concretarem en cada centre segons les seves necessitats.

Nivell educatiu:

 • ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp i activitats a l´aula.

Descripció:

 • L’objectiu perseguit en aquesta proposta didàctica, realitzada amb un plantejament interdisciplinar, consisteix en aplicar les capacitats innates de reflexió i d’observació dels alumnes, en l’estudi de l’àmbit històric, cultural i artístic del món romà, en general, i de Tàrraco, en particular.
 • Realitzarem l’anàlisi global d’una ciutat romana tot raonant-ne l’emplaçament i les característiques urbanístiques. Un dels temes més atractius i interessants és l’estudi de les tècniques constructives, aplicades als diferents monuments que componien la ciutat, a més dels elements decoratius emprats, com els mosaics, les escultures i les pintures. En darrer lloc ens interessarem pels ciutadans que vivien a Tàrraco i de com hi vivien. L’activitat comprèn, doncs, uns treballs previs, que es faran en el centre, i uns treballs de camp, repartits en diferents visites-estudi als monuments conservats de Tàrraco.

Material:

 • Treballs previs: En el material de La ciutat romana de Tàrraco. Hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar el món romà.
 • Treballs de camp: Dossier per a l’alumnat segons el monument i material del professorat amb el solucionari.
 • Treballs posteriors: A més de les propostes de Tarraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries de la nostra pàgina web.

Durada:

 • D’un a cinc dies, d’acord amb l’aprofundiment i l’amplitud desitjades.

Observacions:

 • S’han de preparar grups de tres alumnes per treballar conjuntament els temes. Aquesta seqüència està dissenyada per a fer-ne una aplicació autònoma. El professor/a ha d’estudiar quins són els monuments que li interessa visitar, d’acord amb el contingut i les matèries que s’hi treballen en cadascun.
 • L’activitat és gratuïta en el cas que el centre es baixi els quaderns de la pàgina web. Si es vol una activitat guiada, costa 2€ per alumne/a pel matí i altres 2€, per la tarda.