16. La Torre dels Escipions (A)

(ESO, Cicles Formatius i Bat)  Activitat autònoma

Amb la descoberta del monument s’estudien les creences, els mites i les cerimònies que seguien els romans per al seu enterrament, en funció de la  condició social, les lleis i les costums del moment. L’element motivador, el testament d’un tarragoní del segle I, ens permet doncs, conèixer el ritual funerari de l’època, distingir els diferents tipus d’enterraments i comparar-los amb els actuals. Elquadern de l’alumnat es complementa amb un retallable.

Si envieu la sol·licitud, el CdA us facilita  el material didàctic en PDF, us concerta dia i hora per realitzar la visita, us tramita la sol·licitud per a accedir-hi gratuïtament i us convoca a una trobada de coordinació per informar detalladament de les activitats a realitzar pel professor/a  responsable.

Objectius

 • Comprendre els rituals funeraris i el sentit de la mort de la cultura romana.
 • Aprendre els diferents tipus d´enterraments i lligar-los tant en els costums com en els grups socials.
 • Analitzar la Torre dels Escipions, tant en els seus aspectes constructius com en els decoratius.

Competències bàsiques:

 • Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.
 • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen.

Àmbit curricular:

 • Ciències socials, tecnologia, cultura clàssica, matemàtiques.

Lloc on es realitza:

 • A l’aula i a la Torre dels Escipions.

Nivell educatiu:

 • ESO, Cicles Formatius i Batxillerat.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp i a l´aula.

Descripció:

 • Els treballs previs consten d’una sèrie de documents i d’activitats que ens parlen dels rituals i de les tipologies dels enterraments, a partir de la simulació d’un testament del personatge que encarregaria la construcció del mausoleu, on s’expliciten les condicions i els rituals a seguir.
 • El treball de camp serveix per analitzar in situ un mausoleu col·lectiu singular, amb uns paraments monumentals i una iconografia funerària força significativa. Alhora treballem textos i imatges de fonts primàries per contrastar la visió del passat del monument, i hi practiquem mesures.
 • Els treballs posteriors serveixen com avaluació del procés realitzat, mitjançant unes activitats recopilatòries.

Material:

 • Treballs previs: En el material de La ciutat romana de Tàrraco. Hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar el monument dins el món romà.
 • Treballs de camp: Dossier per a l’alumnat i material del professorat amb el solucionari.
 • Treballs posteriors: A més de les propostes de Tarraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries de la nostra pàgina web. També teniu al vostre abast la maqueta muntable del mausoleu

Durada:

 • Dues hores.

Desplaçament:

 • En autobús que sufraga el centre escolar.

Observacions:

 • Aquesta activitat està dissenyada de manera que en permet l’aplicació autònoma per part del professorat interessat.
 • L’activitat és gratuïta en el cas que el centre es baixi els quaderns de la pàgina web.