7. Les muralles (A)

(ESO, Cicles Formatius i Bat)  Activitat autònoma

L’observació de les restes de la muralla i l’elaboració del dossier permeten la comprensió de l’origen de la vida de la ciutat en època romana i la complexitat en la seva defensa. Es contrasten els afegits medievals i posteriors. Consta d’un quadernet per als alumnes, amb les activitats  prèvies i de camp, basades en un treball deductiu i d’observació directa del monument.

Si envieu la sol·licitud, el CdA us facilita en PDF el material didàctic, us concerta dia i hora per realitzar la visita, us tramita la sol·licitud per a accedir-hi gratuïtament i us convoca a una trobada de coordinació per informar detalladament de les activitats a realitzar pel professorat responsable.

Objectius

 • Comprendre la formació i la construcció de les muralles.
 • Recórrer tota la capçalera de la ciutat encara emmurallada.
 • Comprendre els sistemes defensius d’una ciutat romana.

Competències bàsiques

 • Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.

Àmbit curricular:

 • Ciències socials, tecnologia, cultura clàssica.

Lloc on es realitza:

 • A l’aula i a les muralles:  s’accedeix pel Portal del Roser i s’acaba al portal de Sant Antoni.

Nivell educatiu:

 • ESO,  Batxillerat i Cicle Formatius.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Visita al monument.

Descripció:

 • Treballs previs: s’inicia amb l’explicació de per a què serveix una muralla, el context de la II Guerra Púnica, els condicionants per al creixement de Tàrraco, la localització a la ciutat, la seva construcció, els materials i la composició i les fases de la construcció.
 • El treball de camp: Després d’una breu explicació sobre la importància de Tàrraco,  es comença la visita pel passeig arqueològic,  per tal d’estudiar: el pas de ronda, les armes, la ubicació i les restes, les marques de picapedrer, els tipus d’aparell, les torres de defensa, els accessos, les modificacions posteriors, els sistemes d’elevació dels carreus, la iconografia i el mite de Minerva. Al llarg del recorregut es poden mesurar carreus i megàlits, s’hi veuen 3 torres romanes i els seus elements defensius (merlets, barbacanes, caps cisellats,…). Es treballarà les dimensions que tenia la muralla de Tàrraco i el fragment que en resta. A més a més, s’observen les modificacions realitzades en èpoques posteriors i es pot explicar la llegenda de la deessa Minerva per a fer que l’alumnat participi dels pensaments d’aquella època.

Material:

 • Treballs previs: En el material de Tàrraco la ciutat romana o La ciutat romana de Tàrraco. Hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar el monument dins el món romà.
 • Treballs de camp: Dossier per a l’alumnat i material del professorat amb el solucionari.
 • Treballs posteriors: A més de les propostes de Tarraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries de la nostra pàgina web.

Durada:

 • Dues hores.

Desplaçament:

 • A peu.

Observacions:

 • Aquesta activitat està dissenyada de manera que en permet l’aplicació autònoma per part del professorat interessat.
 • L’activitat és gratuïta. El centre s’ha de baixar els quaderns de la pàgina web.