1. ACTIVITATS A REALITZAR EN EL PROPI MONUMENT O INDRET

En aquest apartat trobareu les activitats que es realitzen al  lloc que li correspon l’activitat. Poden ser:

– Activitats guiades pel personal del CdA (G).

– Activitats autònomes desenvolupades pel professorat del propi centre que sol·liciti l’activitat (A).