60.El trencaclosques de les ciutats romanes (Escola)

(CS i ESO)  Activitat guiada que es porta al centre escolar

Aquesta proposta consisteix en què el CdA posa a la disposició dels centres el material didàctic (objectual i escrit) necessari i que desenvoluparà a l’escola o a l’institut un professor del CdA.

Els alumnes distribuïts en quatre grups, comptaran amb un trencaclosques, per tal de muntar una ciutat romana, segons els paràmetres establerts en les orientacions.

Objectius

 • Conèixer l’estructuració urbanística bàsica d’una ciutat romana.
 • Identificar i reconèixer els principals edificis urbans.
 • Construir la ciutat romana.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i natural.
 • Àrea de les ciències socials, Cultura clàssica.

Lloc on es realitza:

 • Al centre escolar.

Nivell educatiu:

 • Cicle superior d´educació primària i ESO

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp.

Descripció:

 • Cadascun dels quatre grups rebrà un trencaclosques (les peces de la ciutat per edificis) que haurà de composar en l’edificació de la seva urbs; un quadern d’anelles amb les fitxes informatives de cada edifici, les quals els donaran les nocions bàsiques de la localització, l’estructura i la funció. En comprovar que la construcció urbana és correcta, els alumnes traspassaran al paper la seva ciutat, mitjançant la confecció adhesivada del puzzle.

Material:

 • Treballs previs: En el material de Tàrraco la ciutat romana i La ciutat romana de Tàrraco hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar la temàtica dins el món romà.
 • Treballs de camp: Maleta didàctica consistent en diferents jocs de trencaclosques, objectes per a la reconstrucció fundacional de la ciutat, documentació informativa i quadern per a l’alumnat.
 • Treballs posteriors: A més de les propostes de Tàrraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries a la nostra pàgina web. Així mateix, aconsellem una visita a algun dels edificis urbans de Tàrraco estudiats amb l’activitat.

Durada:

 • 2h.

Observacions:

 • És aconsellable organitzar els alumnes en quatre grups de treball.
 • Aquesta activitat té un cost de 3€ per alumne/a.