51.Models i rituals d’enterrament a l’època romana (Aules CdA)

(CS, ESO, Cicles Formatius i Bat)   Activitat guiada

A partir dels exemples que tenim a les nostres contrades, podrem realitzar un recorregut pels diferents tipus d’enterraments, segons les creences i la situació social i econòmica. Alhora recrearem tot el ritual que s’emprava per tal que el difunt descansés en pau i no molestés els familiars i els ciutadans com una ànima en pena.

Objectius

 • Comprendre la tipologia dels enterraments romans.
 • Identificar els diferents passos del ritual funerari.
 • Conèixer les principals restes necrològiques de la zona.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi natural i social.
 • Ciències socials. Cultura clàssica. Tecnologia. Llengua.

Lloc on es realitza:

 • Al Cda i, optativament, a la necròpolis.

Nivell educatiu:

 • Cicle Superior d’Educació Primària, ESO, Cicles Formatius i Batxillerat.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Taller.

Descripció:

 • A partir d’un material teòric sobre els rituals dels enterraments amb un power point, els alumnes poden analitzar diferents propostes que exemplifiquen aquest fet tan habitual en l’època romana.
 • A continuació, els alumnes treballaran de manera pràctica amb les nombroses maquetes que compta el CdA sobre les tipologies d’enterrament i extrauran les conclusions, a partir de les observacions i les anàlisis realitzades.
 • Optativament, el centre pot acabar amb la visita a la necròpolis paleocristiana.

Material:

 • Treballs previs: En el material de Tàrraco la ciutat romanahi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar la temàtica dins el món romà.
 • Treballs de camp: Compten amb un quadern per als alumnes i un per als professors. A més, hi ha Maquetes sobre les diferents tipologies, tant d’inhumació com d’incineració: urnes en diferents materials, columbaris, taüts, enterraments amb murets, làpides….
 • Treballs posteriors: A més de les propostes de Tàrraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries a la nostra pàgina web.

Durada:

 • 2 hores al CdA i 2h a la necròpolis.

Desplaçament:

 • Autobús propi del centre fins al CdA.

Observacions:

 • S’aconsella la visita a la necròpolis, o a qualsevol altre edifici funerari de la zona.
 • L’activitat costa 3€ per alumne/a, per sessió.