Tarragona Industrial

        L’estructura urbana, econòmica i social de la Tarragona actual queda marcada per un fet econòmic important: la ubicació de la refineria i la posterior instal·lació d’indústries  químiques al seu redós, que han produït un canvi en l’activitat  econòmica i en el paisatge, que no podem obviar si volem entendre la ciutat. El Camp d’Aprenentatge pretén donar, entre d’altres, uns coneixements elementals d’allò que representa la indústria a Tarragona, quins són els processos bàsics de fabricació dels seus productes i quins factors determinen la localització d’aquestes instal·lacions industrials.

Les activitats que porten (G) al costat volen indicar que són guiades per personal del CdA.