91. Visita a la Indústria (G)

(ESO, Cicles Formatius i Bat)  Activitat guiada

Consisteix en una visita a una gran indústria del polígon petroquímic de Tarragona. Un tècnic de la mateixa ens atendrà i ens donarà informació sobre la factoria que visitem, a part de realitzar un recorregut per les seves instal·lacions. Posteriorment el tècnic demanarà quines son les nostres preguntes que ens han quedat sense resposta i ell mateix ens les aclarirà.

Objectius

 • Conèixer els principals components d’una fàbrica química.
 • Conèixer els  productes que elabora i quines materies primes utilitza.
 • Conèixer l’impacte ambiental: la seguretat, la contaminació, el consum d’aigua.
 • Conèixer els processos bàsics de fabricació dels productes derivats del petroli que s’elaboren a les indústries químiques de la zona.

Competències bàsiques

 • Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.
 • Analitzar críticament l’entorn (natural, científico tecnològic, social, polític, cultural des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.

Àmbit curricular:

 • Àrea de Ciències de la naturalesa i Ciències Socials.

Lloc on es realitza:

 • Polígons industrials químics de Tarragona.

Nivell educatiu:

 • ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp

Descripció:

 • Visita a una gran empresa petroquímica: elements que la composen, personal que hi treballa, tipologia de la mateixa, producció, distribució…
 • Forma part de l’activitat 41. La indústria química

Material:

 • Els mateixos de la 41. La indústria química

Durada:

 • 2 hores aproximadament.

Desplaçament:

 • Amb un autobús del CdA.

Observacions:

 • Aquesta proposta didàctica pretén que els alumnes, a partir d´un coneixement del tipus d´indústria majoritària en el Camp de Tarragona i de l’anàlisi del seu impacte ambiental, puguin elaborar la seva pròpia opinió fonamentada respecte a les condicions i necessitats que les determinen i la seva relació amb la població.
 • Activitat gratuïta subvencionada per l’AEQT.