41. La Indústria Química (G)

(ESO, Cicles Formatius i Bat)  Activitat guiada

La primera part és realitza en un aula temàtica on es treballa la importància del petroli en molts dels productes que formen part de la nostra vida quotidiana. A través d´una maqueta (1,7 m x 2,5 m) s´analitza la ubicació de les indústries petroquímiques i els nuclis de població, així com els productes que elabora cadascuna d’elles. En una segona maqueta de mides similars, s´estudia el procés de fabricació d´una indústria petroquímica base i dels seus elements. A més, classifiquen els plàstics, aprenen processos d´elaboració de productes a partir de la matèria primera i realitzen experiències químiques. Tot seguit es fa un recorregut en autocar  per la zona, observant les principals indústries o bé si s’acorda es fa una visita a una indústria petroquímica, tot depen de les possibilitats del moment.

Objectius

 • Conèixer els factors que determinen la localització de les instal·lacions industrials, centrats en el cas de Tarragona.
 • Estudiar la distribució territorial de la indústria química i la seva influencia sobre la població i el poblament.
 • Conèixer l’impacte ambiental: la seguretat, la contaminació, el consum d’aigua.
 • Conèixer els processos bàsics de fabricació dels productes derivats del petroli que s’elaboren a les indústries químiques de la zona.

Competències bàsiques

 • Obtenir informació, interpretar i valorar el contingut de textos escrits de la vida quotidiana, dels mitjans de comunicació i acadèmics per comprendre’ls.
 • Adoptar mesures amb criteris científics que evitin o minimitzin els impactes mediambientals derivats de la intervenció humana.
 • Explicar les interrelacions entre els elements de l’espai geogràfic, per gestionar les activitats humanes en el territori amb criteris de sostenibilitat
 • Aplicar els procediments de l’anàlisi geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi de diverses fonts, per interpretar l’espai i prendre decisions.

Àmbit curricular:

 • Àrea de Ciències Socials.

Lloc on es realitza:

 • Aula temàtica al CdA i aula del centre.

Nivell educatiu:

 •  ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Taller i treball de camp

Descripció:

 • Els treballs previs consisteixen en l´anàlisi dels factors que determinen la localització d´una refineria de petroli, el qual es realitza mitjançant un joc de simulació.
 • En els treballs de camp s´analitzen els variats productes que s´obtenen del petroli i que formen part de la nostra vida quotidiana. S´estudia també, l´estructura del polígon petroquímic de Tarragona i la seva relació amb l´entorn: sistemes de comunicació, nuclis de població propers, població, etc. A més,  es veuen també els principals elements que composen una indústria petroquímica.Material:
 • Exercici de simulació, aula específica , maqueta, experiències químiques, classificació de productes i dossier.

Material: 

 • Treballs previs: l’alumnat compta amb el quadern Exercici de simulació, que està com a PDF a la nostra pàgina web (apartat de Publicacions)
 • Treballs de camp: quadern de l’alumne i guia didàctica per al professorat. A l’aula específica s’hi troba: un franel·lògraf gegant, làmines plastificades, una projecció sobre els canvis del territori, un ortofotomapa interactiu, una maqueta muntable, una taula dels plàstics, objectes de classificació, un maniquí, un jardí dels plàstics, contenidors de brossa, identificadors de plàstic, materials per a les experiències químiques…, recorregut industrial i possible visita a una indústria en autobús.
 • Treballs posteriors: propostes anotades al quadern penjat en PDF a la pàgina web del CdA (Publicacions)

Durada:

 • de 8,30 a 14h.

Desplaçament:

 • L’autobús fins al CdA i la recollida va a càrrec del centre escolar, el recorregut industrial, del  CdA.

Observacions:

 • Aquesta proposta didàctica pretén que els alumnes, a partir d´un coneixement del tipus d´indústria majoritària en el Camp de Tarragona i de l’anàlisi del seu impacte ambiental, puguin elaborar la seva pròpia opinió fonamentada, respecte a les condicions i necessitats que les determinen i la seva relació amb la població.
 • Activitat gratuïta subvencionada per l’AEQT.