Tarragona Marítima

      És interessant la interacció climàtica entre el litoral, que constitueix una de les  zones més belles de la conca mediterrània, i la ciutat. Podem advertir: la meteorologia, l’impacte turístic i la destrucció i la conservació dels medis naturals. Comptem amb un port important, en el qual coexisteixen múltiples formes d’activitat humana. Una ciutat abocada al mar amb una àmplia història i una cultura, etc; un port industrial amb un important tràfic de mercaderies, amplis àmbits d’influència, etc; un port pesquer amb els seus  sistemes de pesca, de comercialització, etc.

    Les activitats que porten (G) al costat volen indicar que són guiades per personal del CdA en el propi monument o indret i les que porten una (A) són autònomes, a realitzar pel mateix professorat del centre que demana l’activitat.