43. Guaita la sardina! (G)

(CM d’Educació Primària)  Activitat guiada

El breu conte La sardina “sardineta” actuarà com a factor motivador de l’activitat. Ens portarà a conèixer els personatges que viuen al voltant de la Mediterrània i en quin hàbitat se situa cadascun d’aquests animals. Parlarem del port: la història, el moviment portuari, les activitats i el tipus de pesca. Tractarem l´esport marítim i la necessitat de no embrutar. En la sortida de Camp, els alumnes treballen una introducció general, en la qual es revisen els conceptes del treball previ i després es distribueixen en tres espais del museu, on treballen una gran maqueta del port, les tasques del mestre d´aixa, classifiquen alguns organismes, etc. Posteriorment fan un viatge en barca per les instal·lacions portuàries.

Objectius

 • Identificar i classificar animals marins.
 • Comprendre de manera bàsica quines són les funcions més importants del port.
 • Valorar-ne la importància per a la ciutat de Tarragona del port.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i natural, educació artística visual i plàstica. Llengua.

Lloc on es realitza:

 • A l´escola, al museu del port i al port.

Nivell educatiu:

 • Cicle mitjà d’educació primària.

Estacionalitat:

 • De setembre a l’abril.

Activitat:

Tipus:

 • Taller a l´aula i treball de camp.

Descripció:

 • En el material per a treballar a l´aula (treballs previs i posteriors) hi trobem: la identificació i la classificació d´animals marins, la identificació de les feines que es realitzen al port, la diferenciació de les activitats econòmiques i lúdiques que s´hi duen a terme, referències als refranys, jocs, etc. Per la tarda s’aconsella una visita a la subhasta i al serallo.

Material:

 • Treballs previs: L’activitat disposa del quadern per a l’alumnat i la guia didàctica, ambdós en PDF penjats a la nostra pàgina web  (apartat de Publicacions).
 • Treballs de camp: aula específica amb franel·lògrafs, gran maqueta, objectes de classificació, barca de fusta, eines de calafatejar, memoris… Sortideta en barca amb armilles.
 • Treballs posteriors: al quadern anterior hi trobareu també la nostra proposta. Teniu el quadern de la Subhasta a la vostra disposició a la pàgina web.

Durada:

 • Un matí.

Desplaçament:

 • No n´hi ha.

Observacions:

 • Organitzar la classe en tres grups de treball.
 • Aquesta activitat és gratuïta subvencionada per l’Autoritat Portuària de Tarragona.