42. Peix, peixet saltironet (G)

(CI d’Educació Primària)  Activitat guiada

En els treballs previs es tracta la Mediterrània i els organismes que hi viuen, la xarxa tròfica i els indrets on es desenvolupa la vida marina. El port és tractat multidisciplinarment, mitjançant la història, què s’hi fa i qui hi viu, les activitats que s’hi desenvolupen, i els personatges que s’hi mouen. Es presenten el dos tipus de pesca més comuns: arrossegament i encerclament i els esports d’aigua. Es realitza un recorregut en barca que possibilita el coneixement de les parts del port i de la seva activitat.

Objectius

 • Identificar i classificar animals marins.
 • Comprendre de manera bàsica quines són les funcions més importants del port.
 • Valorar la importància per a la ciutat de Tarragona del port.

Competències bàsiques:

 • Analitzar l’entorn amb criteris ètics per cercar solucions alternatives als problemes.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i cultural, educació artística visual i plàstica, llengua.

Lloc on es realitza:

 • A l’escola, al museu del port i al port.

Nivell educatiu:

 • Cicle Inicial de l’Educació Primària.

Estacionalitat:

 • De setembre a l’abril.

Activitat:

Tipus:

 • Taller a l’aula i treball de camp.

Descripció:

 •  En els treballs previs  realitzaran la identificació i la classificació d’animals marins, la identificació de les feines que es realitzen al port, la diferenciació de les activitats econòmiques i lúdiques que s’hi fan, amb referències als refranys, jocs, etc.
 • Com a treballs de camp, els nens es distribueixen per racons i fan una sortida en barca.
 • Per la tarda es pot veure  la subhasta.
 • En retornar a l’aula, faran els treballs posteriors de conclusió, com a avaluació de l’activitat.

Material:

 • Treballs previs: L’activitat disposa del quadern per a l’alumnat i la guia didàctica, ambdós en PDF penjats a la nostra pàgina web  (apartat de Publicacions).
 • Treballs de camp: aula específica amb franel·lògrafs, gran maqueta, objectes de classificació, barca de fusta, eines de calafatejar, memoris… Sortideta en barca amb armilles.
 • Treballs posteriors: al quadern anterior hi trobareu també la nostra proposta.

Els dossiers es baixaran i es fotocopiaran per als alumnes.

Podeu usar també el quadern de la Subhasta si voleu fer l’activitat.

Durada:

 • Un matí.

Desplaçament:

Observacions:

 • Organitzar la classe en tres grups de treball.
 • Aquesta activitat és gratuïta subvencionada per l’Autoritat Portuària de Tarragona.