45. Subhasta (A)

(CI, CM, CS, ESO i Cicles Formatius)   Activitat autònoma

S´estudia el port pesquer en el seu àmbit: s´espera l´arribada de les barques d´arrossegament, la classificació dels peixos, la preparació de les barques per sortir l´endemà, el transport del peix a la Cofraria per a subhastar-lo, la compra del peix, l´adob de les xarxes, etc. Els alumnes treballen les fonts orals i l´observació directa, per tal d´elaborar-ne un petit treball.

Objectius

 • Conèixer l´ofici dels pescadors.
 • Identificar les diferents espècies de peixos.
 • Comprendre les funcions dels mariners.

Competències bàsiques:

 • Adoptar hàbits sobre l’adquisició i ús de bens i serveis, amb coneixements científics i socials per a esdevenir un consumidor responsable
 • Analitzar críticament l’entorn (natural, científico tecnològic, social, polític, cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col·lectiva.

Àmbit curricular:

 • Ciències naturals i socials.
 • Ciències socials. Ciències de la naturalesa.

Lloc on es realitza:

 • Al serrallo de Tarragona.

Nivell educatiu:

 • Educació primària, ESO.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar (maig i juny, veda)

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp

Descripció:

 • La proposta didàctica permet conèixer el port pesquer de Tarragona i les activitats humanes que s´hi desenvolupen. Tanmateix es proposa l´estudi de les diferents espècies de peixos propis de la pesca d’arrossegament. Podem observar les barques, així com contemplar a distància els pescadors feinejant per la cofraira: encaixar el peix, netejar-lo, preparar la barca, subhastes de peix, etc. Faran també un petit estudi urbanístic del barri.

Material:

 • Treballs previs: quadern de l’alumne penjat en PDF a la nostra pàgina web (a l’apartat Publicacions).

Durada:

 • Tarda.

Desplaçament:

 • A peu.

Observacions

 • Aquesta activitat està dissenyada de manera que permet la seva aplicació autònoma per part del mestre/a interessat/da.
 • L’activitat és gratuïta.