44. Vine al port i aprendràs la mar! (G)

(CS, ESO i Cicles Formatius)  Activitat guiada

Estudi del mar des de diversos aspectes: comercials, pesquers i com a via de comunicació. Es fa un recorregut pel port i es recullen diversos elements per al treball de laboratori i per a l´anàlisi in situ: la mesura de la temperatura a diferents nivells de profunditat, el calat, la transparència, etc.

Objectius

 • Conèixer el mar des de diversos aspectes: biològics, comercials, pesquers, i com a via de comunicació.
 • Conèixer el port de Tarragona, les seves característiques i la seva influència i dependència en relació amb la ciutat i el seu territori.
 • Utilitzar aparells senzills per determinar les característiques d’aquest indret i estudiar alguns dels seus elements (microscopis, anemòmetres, termòmetres, xarxes, etc)

Competències bàsiques:

 • Analitzar críticamente l’entorn (natural, científico tecnològicDesenvolupar estratègies de cerca i de gestió de la informació per adquirir coneixement.
 • Aplicar estratègies de cercas i de gestió de la informació per adquirir coneixement propi.
 • Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiin.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i cultural.
 • Ciències socials. Ciències de la naturalesa.

Lloc on es realitza:

 • Port de Tarragona, Museu del Port i aula.

Nivell educatiu:

 • Cicle Superior d’Educació Primària, ESO i Cicles Formatius.

Estacionalitat:

 • D’octubre a abril.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp i posterior.

Descripció:

 • L’activitat s’inicia amb un taller on treballaran de manera col·lectiva les xarxes tròfiques i els sistemes de pesca d’arrossegament i d’encerclament. Unes propostes de treball per racons, els permetrà l’anàlisi de diversos aspectes del port a més de la identificació, amb l’ajut de microscopis, de zooplanton i fitoplanton. Així mateix, un recorregut en barca ens permetrà observar les seves característiques: dàrsenes, molls, sistemes de càrrega, productes, vaixells ancorats, etc. Realitzaran diferents mesures com el calat, la transparència, la direcció i la velocitat del vent i la temperatura de les aigües marines a diferents fondàries, etc. A la tarda, proposem una visita a la llotja per a l´observació de l’arribada i la subhasta del peix.

Material:

 • Treballs previs: L’activitat disposa del quadern per a l’alumnat i la guia didàctica, ambdós en PDF penjats a la nostra pàgina web  (apartat de Publicacions).
 • Treballs de camp: aula específica amb franel·lògrafs, gran maqueta, objectes de classificació, barca de fusta, eines de calafatejar, memoris… Sortideta en barca amb armilles. El quadern us serà lliurat al Port.
 • Treballs posteriors: al quadern anterior hi trobareu també la nostra proposta. Si voleu completeu l’activitat amnb la Subhasta, trobareu el quadern a la nostra pàgina web.
 • Quaderns de treball, que el centre s’haurà de baixar de la nostra pàgina web (apartat de Publicacions) i fotocopiar-se per a la visita.
 • Materials manipulables en el taller del port, armilles salvavides, anemòmetre, termòmetre d’aigua salada, xarxes.

Durada:

 • Un matí.

Desplaçament:

 • A peu i amb barca

Observacions

 • Organitzar la classe en cinc grups de treball.
 • Aquesta activitat és gratuïta subvencionada per l’Autoritat Portuària de Tarragona.