Tarragona Medieval

En l’Edat Mitjana, parlem d’una Tarragona bastida, majoritàriament, damunt de Tàrraco, que aprofita antigues construccions i les reconverteix o reutilitza els vells materials per a les noves edificacions. Des del CdA intentem donar una visió global que permeti comprendre com es va produir l’evolució i, així mateix, estudiar la forma de vida dels seus habitants. L’atenta observació i l’estudi dels edificis conservats, amb la catedral com a monument més important, seran els elements bàsics per conèixer aquesta època.

Les activitats que porten (G) al costat volen indicar que són guiades pel professorat del CdA al propi monument o l’ indret corresponent i les que porten una (A) són autònomes, és a dir que el professorat del centre serà qui les desenvoluparà.

Trobareu activitats que es realitzen al mateix centre sol·licitant de l’activitat. En algunes, el professorat del CdA es desplaça fins al centre demandant (Escola) i les que són de préstec, les fa el professorat del centre amb l’ajuda del material i les indicacions necessàries. (Bagul-escola).

A més, també hi ha activitats a desenvolupar per un professional del CdA a les aules del Camp d’aprenentatge.