1.A) Activitats guiades

Activitats que es desenvoluparan al lloc objecte d’estudi, guiades per un professor/a del Camp d’Aprenentatge (G).