28. El zoo petri (G)

(CI d’Educació Primària)  Activitat guiada

L´estudi del món plàstic a través del bestiari representat a la catedral, ens permetrà espiar: els ocells, les serps de cues llargues i caragolades i tots els animals de fa 800 anys que ens esperen!!

Objectius

 • Prendre contacte directe  amb la catedral, emprant les tècniques d’observació amb l’ajut d’un divertit i estrany passeig per les representacions zoomòrfiques dels capitells i els retaules.
 • Afavorir la motivació i provocar els descobriments.
 • Modelar en fang els animals imaginats i explicar-los als companys/es.

Competències bàsiques:

 • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que les conformen
 • Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i cultural.
 • Educació visual i plàstica.

Lloc on es realitza:

 • Catedral de Tarragona.

Nivell educatiu:

 • Cicle Inicial de l’Educació Primària.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Visita.

Descripció:

 • L’activitat apropa els animals representats a la seu als nens, de tal manera que els permet treballar l’observació directa, experimentar amb les textures i classificar les bèsties segons el seu comportament i aspecte. Alhora comptarà amb material manipulatiu i textual a fi d’assolir els coneixements adquirits.

Material:

 • Treballs previs: dins el quadern, trobareu diferents propostes que ajudaran l’alumnat a adquirir destresa manual, practicar l’escriptura, exercitar l’observació indirecta i a interrelacionar informació.
 • Treballs de camp: per al desenvolupament de l’activitat, el CdA compta amb uns carros que contenen pelutxos, màscares i carpetes de feltre per a la classificació dels animals…
 • Treballs posteriors: el mateix quadern conté poemes i cançons, trencaclosques, exercicis… Podeu trobar en PDF aquests materials a la nostra pàgina web, a l’apartat de Publicacions. Hi ha també disponibles els contes El llop i la cabra i La processó de les rates. Ambdós tenen una proposta d’activitats sobre les il·lustracions i el material del professorat amb el solucionari.

Durada:

 • Mig dia.

Desplaçament:

 • A peu.

Observacions:

 • L’activitat s’enriqueix molt si es treballen prèviament les cançons i els poemes.
 • L’activitat costa 3€ per alumne/a per ser guiada, més 1€ per alumne/a, per l’entrada a la Catedral (que s’ha de fer en efectiu en la compra dels tíquets).