1. ACTIVITATS A REALITZAR EN EL PROPI MONUMENT O INDRET

En aquest apartat trobareu les activitats que es realitzen al mateix lloc del que parla l’activitat. Poden ser:

- Activitats guiades pel personal del CdA (G).

- Activitats autònomes desenvolupades pel professorat del propi centre que sol·licita l’activitat (A).