31. El Museu Diocesà de la Catedral (G)

(Segon Cicle de l’ESO, Cicles Formatius i Bat)  Activitat guiada

Introducció a la lectura i a l’anàlisi de peces d’art religiós, que suposa estudiar els materials, les tècniques, la cronologia, l’estil, la funcionalitat dels objectes, etc.

 

Objectius

 • Facilitar a l’alumne l’adquisició de mecanismes de reflexió i d’observació per tal d’aproximar-se a l’obra d’art.
 • Conèixer els objectes litúrgics en el seu context històric i procedència.
 • Analitzar algunes de les peces més significatives del museu.

Competències bàsiques:

 • Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.

Àmbit curricular:

 • Ciències socials. Història de l’art. Religió.

Lloc on es realitza:

 • A la Catedral de Tarragona i a l’aula.

Nivell educatiu:

 • Segon Cicle de l’ESO , Batxillerat i Cicles Formatius.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Visita.

Descripció:

 • Els alumnes tenen l’oportunitat de conèixer diferents materials, objectes, glossari i tècniques, mitjançant l’estudi de les peces incloses al museu. Així, poden aprendre el vestuari d’un arquebisbe, les parts d’un retaule gòtic, els objectes litúrgics, l’escultura exempta, els vitralls i la confecció d’un llibre, La “in situ”, els estudiants hauran de detenir-se en algunes de les obres plantejades: arc àrab, maiestas Domini, arqueta de Sant Pere d’Ermengol, figures jacents, reixes de la figuera, retaule de Sant Bartomeu, Bíblia d’Escala Dei, Vitrall d’un bisbe, verges i nens, porta del cor, enteixinat, taula de l’Anunciació, escultura barroca, reliquiaris, casulles i el tapís de la bona vida.

Material:

 • Treballs previs: materials inclosos al Quadern de treball que s’ha de baixar de la nostra pàgina web (apartat Publicacions).
 • Treballs de camp: a part del quadern, comptem amb unes motxilles que contenen: reproducció d’un vitrall per muntar, un torn i cub per reproduir les bigues, un joc d’escultura barroca i uns contes dels personatges d’El tapís de la bona vida.

Durada:

 • Un matí.

Desplaçament:

 • A peu.

Observacions:

 • Les característiques de les peces exposades fan recomanable que el professor/a seleccioni prèviament les més adients per estudiar, tant des del punt de vista de l’edat dels alumnes com de les lectures possibles. S’han de preparar cinc grups de treball.
 • L’activitat  costa 3€ per alumne/a, pel monitoratge i altres 2€ per l’entrada a la Catedral (que s’ha de fer efectiu en la compra del tíquet).