30. La Catedral de Tarragona (G)

(Primer Cicle de l’ESO )  Activitat guiada

A partir de la visita a la catedral, es treballa l’arquitectura, la història, la simbologia, etc., mitjançant la descoberta i la interpretació dels elements representats als capitells i als retaules.

 

Objectius

 • Comprendre i contextualitzar la catedral de Tarragona en el seus aspectes històric, artístic i arquitectònic.
 • Descobrir-ne la seva significació dins l’àmbit de la cultura religiosa.
 • Aprendre un vocabulari i uns conceptes al voltant de l’arquitectura medieval.

Competències bàsiques:

 • Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.
 • Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropin.

Àmbit curricular:

 • Àrea de Ciències socials. Religió.

Lloc on es realitza:

 • A l’aula i a la Catedral de Tarragona.

Nivell educatiu:

 • Primer Cicle de l’ESO.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Visita

Descripció:

 • El punt de partida de l’activitat és el treball a l’aula del llibre La catedral de Tarragona, el qual permet conéixer l’edifici, familiaritzar-se amb la seva història, les parts i el vocabulari tècnic. Posteriorment, de manera grupal o autònoma s’aniran movent pels diferents àmbits eclesiàstics per tal de fer-ne una observació acurada: claustre, temple i façana.

Material:

 • Treballs previs: ús del llibre La catedral de Tarragona, en PDF a la nostra pàgina web, apartat de les Publicacions.
 • Treballs de camp: ús del Quadern de treball en el recorregut per la seu.
 • Treballs posteriors: realització dels documents disponibles a la nostra pàgina web.

Durada:

 • Un matí.

Desplaçament:

 • A peu.

Observacions:

 • Aquesta activitat està dissenyada de manera que en permet l’aplicació autònoma per part del professorat interessat.
 • Aquesta activitat costa 3€ per alumne/a si és guiada i 2€ més  l’entrada a la Catedral per alumne/a (que s’ha de fer efectiu en la compra dels tíquets).
 • El centre ha de baixar-se el quadern de la pàgina web (1 per a cada 2 alumnes).