33. Joc de ciutat. Tarragona medieval (A)

(CS i ESO)  Activitat autònoma

A partir d’un itinerari, es convida els alumnes a descobrir les característiques més importants que configuren els espais bàsics d’una ciutat medieval així com dels edificis més emblemàtics de l’època alhora que s”explica la superposició de diferents èpoques. Es divideixen en 4 grups, cada equip rep un sobre amb el material específic.

Objectius

 • Comprendre el que suposa en una ciutat la sobreposició i la reutilització d´elements arquitectònics i estructures urbanes d´una època, sobre una altra.
 • Observar la distribució urbana medieval i la seva relació amb els oficis, els gremis i els estaments.
 • Potenciar en els alumnes l’hàbit d´observació i de reflexió per tot el que els envolta, a través de la lectura i de la interpretació de plànols.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social i cultural.
 • Ciències socials.

Lloc on es realitza:

 • Part alta de la ciutat de Tarragona i aula.

Nivell educatiu:

 • ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Itinerari didàctic.

Descripció:

 • És un joc de localització i contextualització d’elements arquitectònics i urbanístics d’altres èpoques, en el traçat de la ciutat actual, que els alumnes realitzaran de manera autònoma.
 • Es demana també que reconeguin les característiques més importants que configuren els espais bàsics d´una ciutat medieval així com dels edificis més emblemàtics de l’època: la catedral, la casa del degà, etc.

Material:

 • Guia didàctica per als professors/es i un sobre amb cinc quaderns, quatre de recorreguts i un d’indicacions per a l’alumnat.

Durada:

 • Mig dia.

Desplaçament:

 • A peu.

Observacions:

 • Cal organitzar els alumnes en equips de treball, de quatre o cinc, per a fer els recorreguts.
 • Resulta convenient un coneixement inicial de l’ús i interpretació dels plànols.
 • Aquesta activitat esta dissenyada de manera que permeti la seva aplicació autònoma per part del professorat interessat.
 • L’activitat és gratuïta.