92. La història de Santa Tecla (Escola)

(CM,CS,ESO) Activitat portada al centre escolar

Mitjançant un conte gegant que reprodueix les  imatges de la predel·la de l’altar major de la catedral de Tarragona, l’alumnat podrà seguir els detalls de la vida i dels miracles de la patrona de la ciutat.

Objectius:

 • Iniciar en l’estudi detallat d’un retaule com a part significativa de l’altar major.
 • Conèixer la vida de Santa Tecla a partir de la llegenda.
 • Valorar el patrimoni cultural i artístic de la ciutat.

Competències bàsiques:

 • Comprendre i valorar elements significatius del patrimoni artístic proper, de Catalunya i d’arreu.
 • Mostrar actituds de respecte actiu envers les persones, les seves idees, opcions, creences i les cultures que es conformen.
 • Aplicar el diàleg com a eina d’entesa i participació en les relacions entre les persones.

Àmbit curricular:

 • Coneixement del medi social, cultural,  natural i artístic. Religió.
 • Ciències socials. Religió.

Lloc on es realitza:

 • Activitat guiada que es realitza al centre.

Nivell educatiu:

 • CM, CS i ESO.

Estacionalitat:

 • Tot l’any, però és més adequada al voltant de la festa major, al setembre.

Activitat:

 • Grup classe.

Descripció

 • Un conte gegant que reprodueix les imatges localitzades a l’altar major de la Catedral ens permeten fer un seguiment de la vida i dels miracles de santa Tecla. Aquesta introducció ens permet aprendre el concepte de retaule i identificar les seves parts i els principals personatges i animals. Altres activitats permetem incidir en els materials emprats i la història de la seva construcció.

Durada:

 • 2h

Observacions:

 • L’activitat té un cost de 3 euros per alumne/a.
 • Activitat guiada